Dierziekten bestrijden

Deze informatie is geplaatst door:

Als veehouder moet u dierziekten proberen buiten uw bedrijf te houden. U moet zorgen voor voldoende hygiëne op uw (pluim)veebedrijf. Vermoedt u toch een besmettelijke dierziekte op uw bedrijf, zoals varkenspest of vogelgriep? Dan moet u dit melden bij het landelijk meldpunt voor dierziekten van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Daar vindt u een overzicht van aangifteplichtige dierziekten. Om besmettelijke dierziekten te bestrijden en te weren, kunnen personen worden aangewezen om diergeneeskundige handelingen te verrichten.

Bloedmonsters pluimvee en varkens

Hebt u een pluimveebedrijf? Of hebt u meer dan 30 varkens die meer wegen dan 25 kilo? Dan moet u bloedmonsters van uw dieren (laten) afnemen. Het onderzoek laat u doen door een erkend laboratorium. Op grond van de uitslag worden er maatregelen genomen. De uitslag van het onderzoek bewaart u 2 jaar in uw bedrijfsadministratie.

Kadavers aanmelden voor sectieonderzoek

U moet verdachte kadavers voor sectie-onderzoek aanmelden bij de Gezondheidsdienst voor Dieren (GD). De ophaaldienst van de GD haalt de dieren voor sectieonderzoek op vanaf uw boerderij of dierenartsenpraktijk.

Vaccinaties

Als veehouder of veehandelaar mag u uw dieren niet vaccineren tegen dierziekten zoals mond- en klauwzeer, vogelgriep en blauwtong. In de beleidsdraaiboeken dierziekten staat wanneer dierenartsen en veehouders mogen of moeten vaccineren. U kunt een ontheffing van het vaccinatieverbod aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan sera en entstoffen tegen de Ziekte van Aujeszky (ZvA) en entstoffen tegen infectieuze bovine rhinotracheitis (IBR), verschillen van die van andere EU-lidstaten. Zijn deze sera of entstoffen al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de ontheffing van het vaccinatieverbod digitaal aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven