Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

Diergeneesmiddelen en diervoederadditieven registreren

Deze informatie is geplaatst door:

Gaat u diergeneesmiddelen bereiden, in voorraad houden, leveren of toedienen? Dan moet u een handelsvergunning aanvragen bij het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG). Ook diervoederadditieven mag u pas na registratie bij het CBG op de markt brengen. Diervoederadditieven zijn:

  • toevoegingsmiddelen in diervoeders;
  • bioproteïnen;
  • dieetvoeders.

Partijkeuring

Een partij immunologische diergeneesmiddelen mag u pas op de markt brengen als deze is goedgekeurd door de overheid. Een keuring vraagt u aan bij het CBG. Om ondraaglijk lijden te voorkomen, mag een dierenarts diergeneesmiddelen gebruiken die in Nederland niet zijn toegelaten of die voor andere dieren zijn bestemd.

Proefontheffing

Wilt u proeven doen met diergeneesmiddelen of producten die niet in diervoeding zijn toegelaten? Dan kunt u een proefontheffing aanvragen bij het CBG.

Logboek

Bent u apotheker, dierenarts of houder van dieren? Dan moet u een logboek bijhouden over ontvangst, gebruik en verlies van bepaalde diergeneesmiddelen en gemedicineerde voeders. U moet het logboek bewaren tot 5 jaar na de laatste vermelding.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven