Dieren doden en slachten

Deze informatie is geplaatst door:

Voor het doden of slachten van dieren moet u aantoonbaar deskundig zijn. Voor alle handelingen gelden strikte voorschriften. U zorgt ervoor dat de dieren zo min mogelijk lijden. Ook mogen de dieren geen pijn hebben en opwinding ervaren. Dat geldt bij het verplaatsen, onderbrengen, fixeren, bedwelmen, slachten en doden. De ruimte waarin en de instrumenten waarmee u slacht, moeten voldoen aan eisen.

Wat zijn de regels voor ritueel slachten?

In Nederland moet u een dier verdoven voordat u het slacht. Een uitzondering hierop geldt voor ritueel slachten volgens de islamitische en joodse riten. Uw slachterij moet als rituele slachterij zijn erkend. Dat doet de minister van Economische Zaken (EZ), in overeenstemming met de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). U moet de rituele slacht van tevoren melden bij de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Dat doet u bij een van de regiokantoren. De NVWA houdt toezicht tijdens het slachten.

Digitaal aanvragen met de berichtenbox

Met de berichtenbox kunt u de rituele slacht melden bij de NVWA. De berichtenbox is een beveiligd e-mailsysteem waarmee u als ondernemer digitaal berichten kunt uitwisselen met Nederlandse overheidsorganisaties.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven


Hoe werkt informatie op maat?

Wet- en regelgeving