Van de overheid. Voor ondernemers.

Dieren prepareren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Prepareren is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft. Er zijn 3 categorieën:

  • diersoorten waarvoor geen preparateursexamen nodig is;
  • diersoorten waarvoor u geslaagd moet zijn voor een erkend preparateursexamen van de Stichting Jachtopleidingen Nederland (SJN);
  • diersoorten die nooit geprepareerd mogen worden, ook niet als u geslaagd bent voor het preparateursexamen.

Een preparateur uit een andere EU-lidstaat mag in Nederland prepareerwerkzaamheden uitvoeren. Hiervoor moet hij onder andere voldoen aan de eisen van de Regeling erkenning jachtexamen en preparateursexamen Flora- en faunawet.

Merktekens

Aan alle dieren waarvoor u een preparateursexamen moet afleggen, moet u een voorgeschreven merkteken bevestigen. U kunt merktekens bestellen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

Prepareerregister

U houdt een register bij van alle dieren, delen van dieren en producten van dieren die u ontvangt, verwerft of aflevert. Aan RVO.nl geeft u jaarlijks door welke soorten u hebt geprepareerd.

Bezitsontheffing en CITES-certificaat

Afhankelijk van de diersoort is het mogelijk dat u een bezitsontheffing of CITES-certificaat nodig hebt.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan te prepareren en geprepareerde dieren, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een te prepareren of geprepareerd dier al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven