Van de overheid. Voor ondernemers.

Dieren prepareren

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Prepareren is het bewerken van het dode lichaam van een dier zodat het geconserveerd blijft (opzetten). Wilt u dode wilde vogels prepareren die afkomstig zijn van het Europese grondgebied van de EU-lidstaten? Dan kunt u een vrijstelling aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl). Hiervoor moet u aan voorwaarden voldoen, zoals het bevestigen van een voorgeschreven merkteken. De merktekens kunt u bestellen bij RVO.nl. Een preparateur uit een andere EU-lidstaat mag in Nederland prepareerwerkzaamheden uitvoeren.

Bezitsontheffing en CITES-certificaat

Afhankelijk van de diersoort is het mogelijk dat u een bezitsontheffing of CITES-certificaat nodig hebt.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan te prepareren en geprepareerde dieren, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een te prepareren of geprepareerd dier al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven