Van de overheid. Voor ondernemers.

Concurrentiebeding

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven | Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Met een concurrentiebeding beschermt u uw bedrijf als uw werknemer weggaat. Uw werknemer mag dan bijvoorbeeld niet bij de concurrent gaan werken. Of een eigen bedrijf beginnen in dezelfde branche. Bij een relatiebeding mag uw ex-werknemer uw klanten niet benaderen.

Inhoud concurrentiebeding

U mag zelf bepalen wat in uw concurrentiebeding staat. Bijvoorbeeld:

  • Voor welke werkzaamheden geldt het concurrentiebeding?
  • Zijn er bepaalde bedrijven waar uw werknemer niet voor mag werken?
  • Is er een regio waar uw werknemer niet hetzelfde werk mag doen?
  • Wat is de boete bij overtreding?
  • Hoe lang duurt het concurrentiebeding? De meeste werkgevers kiezen voor een duur van 1 of 2 jaar.

Let op: Zorg dat uw concurrentiebeding actueel blijft. Pas het bijvoorbeeld aan als uw werknemer een nieuwe functie krijgt of als het werkgebied van uw bedrijf groter wordt.

Wanneer geldt een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding is alleen geldig als:

  • U de afspraken schriftelijk vastlegt, bijvoorbeeld in het arbeidscontract of in uw arbeidsvoorwaarden.
  • Uw werknemer schriftelijk akkoord gaat met de afspraken. Bijvoorbeeld door het arbeidscontract te ondertekenen, of de brief waarin wordt verwezen naar de arbeidsvoorwaarden.
  • Uw werknemer 18 jaar of ouder is.
  • U toestemming krijgt van de ouders als uw werknemer minderjarig is.

Wanneer geldt een concurrentiebeding niet?

Een concurrentiebeding mag niet bij een tijdelijk arbeidscontract. Tenzij er sprake is van bijzondere omstandigheden. Het gaat dan om 'zwaarwichtige bedrijfsbelangen of dienstbelangen' die u moet toelichten in het arbeidscontract.

Niet nakomen van het concurrentiebeding

Houdt uw werknemer zich niet aan het concurrentiebeding? Dan kunt u de rechter inschakelen. Die kan uw werknemer dwingen zich eraan te houden door een boete op te leggen. Ook kunt u een schadevergoeding eisen. De rechter kijkt ook naar de belangen van de werknemer. Het is dus mogelijk dat de rechter oordeelt dat het concurrentiebeding niet (meer) geldt voor uw werknemer.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met Antwoord voor bedrijven

14 088