Van de overheid. Voor ondernemers.

Brandstoffen

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als u brandstoffen gebruikt of verkoopt, moet u ervoor zorgen dat deze niet in de lucht terecht komen. De regels hiervoor staan in het Activiteitenbesluit. Er zijn ook nog speciale regels voor de opslag, overslag en distributie van benzine en lpg.

Biobrandstoffen

Brengt u brandstoffen voor het wegverkeer of mobiele machines op de markt? Dan moet u een bepaald percentage biobrandstoffen aanbieden.

Organische halogeenverbindingen in brandstoffen

Brandstoffen en grondstoffen hiervoor mogen maar een bepaald gehalte aan organische halogeenverbindingen of polychloorbifenylen (pcb's) bevatten.

Let op: De technische eisen die Nederland stelt aan het organisch-halogeengehalte van (grondstoffen voor) brandstoffen, verschillen van die van andere EU-lidstaten. Is een (grondstof voor) brandstof al in een andere EU-lidstaat toegelaten? Dan mag de overheid de verkoop in Nederland alleen in enkele gevallen verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven