Bouwvoorschriften

Deze informatie is geplaatst door:

Uw (bestaande) pand moet voldoen aan bouwvoorschriften. Houd hier rekening mee bij de keuze van een pand en als u gaat (ver)bouwen. Bouwvoorschriften staan in het Bouwbesluit 2012 en in de bouwverordening van uw gemeente. Daarnaast moet u zich houden aan bouwvoorschriften en inrichtingseisen die te maken hebben met uw bedrijfsactiviteiten. Wilt u gaan bouwen, verbouwen of renoveren? Dan hebt u meestal een omgevingsvergunning nodig.

Meer weten of direct aanvragen? Openen

bij uw gemeente, provincie of waterschap

Wilt u een andere gemeente bekijken?

Bouwbesluit 2012

Gaat u (ver)bouwen, slopen of een gebouw gebruiken? Dan moet u zich houden aan het Bouwbesluit 2012. Dit bevat bouwtechnische eisen waaraan alle bouwwerken in Nederland minimaal moeten voldoen. De eisen hebben te maken met veiligheid, gezondheid, bruikbaarheid, toegankelijkheid, energiezuinigheid en milieu. Het Praktijkboek Bouwbesluit 2012 helpt u wegwijs te worden in het Bouwbesluit 2012.

Verbouwkompas

Op Verbouwkompas.nl kunt u voor veel voorkomende verbouwingen aan een woning nagaan aan welke wettelijke eisen uw verbouwing moet voldoen.

Gemeentelijke bouwverordening

In de gemeentelijke bouwverordening staan voorschriften over stedenbouwkunde, bouwen op verontreinigde grond en welstand. De voorschriften in de bouwverordening kunnen per gemeente verschillen.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven