Van de overheid. Voor ondernemers.

Inrichtingseisen aan horecabedrijf

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan eisen aan de inrichting van een horecabedrijf. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een drank- en horecavergunning nodig hebt. Een aantal eisen:

  • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid.
  • Er is mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht.
  • Er moet elektriciteit, drinkwater en een telefoon aanwezig zijn.

Toegankelijkheid vergroten

Wilt u de toegankelijkheid vergroten van uw horecabedrijf voor mensen met een beperking? Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vindt u voorbeelden, tips en een checklist.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven