Bouweisen horeca-inrichtingen

Deze informatie is geplaatst door:

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan eisen aan een horecainrichting. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een drank- en horecavergunning nodig hebt. De belangrijkste zijn:

  • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid.
  • Er is mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht.
  • Er moet elektriciteit, drinkwater en een telefoon aanwezig zijn.

Toegankelijkheid vergroten

Wilt u de toegankelijkheid vergroten van uw horecainrichting voor mensen met een beperking? Op de website van Koninklijke Horeca Nederland vindt u voorbeelden, tips en een checklist.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088