Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

Bouweisen horeca-inrichtingen

Deze informatie is geplaatst door:

In het Besluit eisen inrichtingen Drank- en Horecawet staan eisen aan een horecainrichting. Deze eisen gelden alleen als u voor uw bedrijf een drank- en horecavergunning nodig hebt. De belangrijkste zijn:

  • Er zijn 2 volledig van elkaar gescheiden en afsluitbare toiletgelegenheden met handenwasgelegenheid in de onmiddellijke nabijheid.
  • Er is mechanische ventilatie rechtstreeks in verbinding met de buitenlucht.
  • Er moet elektriciteit, drinkwater en een telefoon aanwezig zijn.

Wie houdt toezicht op de Drank- en horecawet?

De gemeente, de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) en de politie controleren of u zich aan de wet houdt.

AllesToegankelijk

Wilt u de toegankelijkheid van uw horecainrichting voor mensen met een beperking vergroten? Op AllesToegankelijk.nl vindt u voorbeelden, tips en een checklist en e-learning Gastvrijheid in de horeca.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088