Van de overheid. Voor ondernemers.

Inschrijven in BIG-register

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, psychotherapeut, verloskundige, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundige? Dan moet u zich inschrijven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om uw beroep uit te mogen oefenen. Deze eis komt bovenop uw diploma- en beroepseisen.

Een BIG-registratie geeft duidelijkheid over de bevoegdheid van een zorgverlener. Met de BIG-advieswijzer kunt u nagaan of u zich moet inschrijven. Het BIG-register is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Buitenlands diploma

Wilt u als zorgverlener met een buitenlands diploma in Nederland werken? Dan kunt u via het BIG-register uw diploma laten erkennen.

Wanneer moet u herregistreren?

U moet zich om de 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Hiervoor moet u voldoen aan een werkervarings- of scholingseis. Per beroep zijn de criteria verschillend. Door herregistratie wordt uw deskundigheid gewaarborgd.

Overzicht maatregelen Wet BIG

Heeft de tuchtrechter een zorgverlener geschorst of uit zijn beroep gezet? Dan krijgt hij een vermelding in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Dit overzicht staat op de website van het BIG-register.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven