Inschrijven in BIG-register

Deze informatie is geplaatst door:

Bent u apotheker, arts, fysiotherapeut, psychotherapeut, verloskundige, tandarts, gezondheidszorgpsycholoog of verpleegkundige? Dan moet u zich inschrijven in het BIG-register (Wet op de Beroepen in de Individuele Gezondheidszorg) om uw beroep uit te mogen oefenen. Ook als u een buitenlands diploma hebt. Check met de BIG-advieswijzer of u zich moet inschrijven. Het BIG-register is onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS).

Wanneer moet u herregistreren?

U moet zich om de 5 jaar herregistreren in het BIG-register. Hiervoor moet u voldoen aan een werkervarings- of scholingseis. Per beroep zijn de criteria verschillend. Door herregistratie wordt uw deskundigheid gewaarborgd.

Overzicht maatregelen Wet BIG

Heeft de tuchtrechter een zorgverlener geschorst of uit zijn beroep gezet? Dan krijgt hij een vermelding in het overzicht van zorgverleners aan wie een maatregel of bevel is opgelegd. Dit overzicht staat op de website van het BIG-register.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven