Van de overheid. Voor ondernemers.

Bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Wilt u weten of u uw bedrijf op een bepaalde plaats mag vestigen? In een bestemmingsplan beschrijft de gemeente wat er met de ruimte mag gebeuren. Bijvoorbeeld waar woningen, winkels, horeca en bedrijven mogen komen. In een structuurvisie geven Rijk, gemeenten en provincies een beschrijving van toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen. Structuurvisies en (ontwerp)bestemmingsplannen kunt u inzien bij de gemeente of provincie en via Ruimtelijkeplannen.nl en WatMagWaar.nl.

Hebt u inspraak bij een bestemmingsplan?

Als uw gemeente een bestemmingsplan wijzigt, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente het bestemmingsplan vaststelt, is er een inspraakprocedure. U hebt 6 weken om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Lijdt u schade door een bestemmingsplan?

Geeft de gemeente een andere bestemming aan uw pand? Dan kunt u hierdoor planschade lijden. Uw gebouw kan minder waard worden. In sommige gevallen kunt u in aanmerking komen voor (gedeeltelijke) schadevergoeding. Deze vraagt u aan bij de gemeente.

Bedrijfsverplaatsing en onteigening

Is uw bedrijf in of vlakbij de bebouwde kom gevestigd? Dan kan de gemeente u vragen of u uw bedrijf wilt verplaatsen. Soms heeft de overheid grond nodig, en moet uw bedrijf daarvoor wijken. U wordt dan onteigend. U krijgt hiervoor een schadevergoeding. Voor onteigening moet altijd eerst het bestemmingsplan veranderd worden.

Verkoop van grond bij voorkeursrecht

Soms heeft de overheid uw grond nodig, bijvoorbeeld om er een weg aan te leggen. De overheid (gemeente, provincie of Rijk) kan dan een voorkeursrecht op uw grond vestigen. Als dat het geval is, krijgt u dat te horen. Gaat u uw grond verkopen, en geldt er voorkeursrecht? Dan moet u deze eerst aan de betrokken overheid aanbieden.

Bouwen, verbouwen of uitbreiden

Wilt u gaan bouwen, verbouwen of uitbreiden? En passen uw plannen niet binnen het bestemmingsplan? Dan kunt u in bepaalde gevallen een omgevingsvergunning krijgen voor het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening. Deze vraagt u aan bij de gemeente. U kunt de gemeente ook vragen het bestemmingsplan te wijzigen. Hebt u de omgevingsvergunning aangevraagd? Dan vraagt uw gemeente daarna een watertoets voor u aan bij de waterbeheerder. De waterbeheerder toetst of de aanvraag genoeg rekening houdt met wateraspecten.

Digitale basiskaart

Er is 1 uniforme digitale basiskaart van Nederland: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). Op de basiskaart staan de actuele topografische gegevens van bijvoorbeeld gebouwen, (landbouw)terreinen, wegen, water en spoorlijnen. U hoeft gegevens maar 1 keer aan te leveren.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907