Bedrijven Investeringszone (BIZ)

Deze informatie is geplaatst door:

Samen met andere ondernemers kunt u een Bedrijven Investeringszone (BIZ) oprichten. Een BIZ is een afgebakend gebied op een bedrijventerrein of in een winkelgebied. Met elkaar investeert u in een aantrekkelijke en veilige bedrijfsomgeving. U betaalt hiervoor een heffing aan de gemeente. De gemeente stelt de opbrengst ter beschikking aan de vereniging of stichting die de activiteiten uitvoert.

Activiteiten

De activiteiten van een BIZ zijn een aanvulling op die van de gemeente. De activiteiten die de BIZ onderneemt, zijn bijvoorbeeld:

 • het verbeteren van verkeersvoorzieningen;
 • bewegwijzering;
 • groenvoorziening;
 • afvalinzameling;
 • verlichting;
 • schoonmaak;
 • onderhoud;
 • herstel van schade;
 • brandveiligheid;
 • graffitiverwijdering;
 • het vergroten van de veiligheid door bijvoorbeeld extra surveillance, hekwerken en camerabewaking.

Externe links

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088