Van de overheid. Voor ondernemers.

Personeel en bedrijfsovername

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als u een bedrijf overneemt, dan neemt u ook het personeel over. Uitgangspunt bij de overname is dat er voor het personeel niets verandert. U mag de arbeidscontracten niet wijzigen en geen medewerkers ontslaan. Het personeel heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden als voorheen. Hierdoor kunnen er verschillen ontstaan tussen de werknemers die al in uw bedrijf werken en de overgenomen werknemers. De oude werkgever is nog 1 jaar medeverantwoordelijk voor naleving van het arbeidscontract.

Cao

Geldt bij de oude werkgever een cao? Dan blijft deze gelden totdat de cao (of de algemeen verbindend verklaring ervan) afloopt. Daarna mag u de arbeidsvoorwaarden veranderen. De oude werkgever is hiervoor dan niet aansprakelijk.

Pensioen van personeel

Vanaf het moment van de overname brengt u de werknemers onder in uw eigen pensioenregeling. Zij houden wel recht op het pensioen dat zij al hebben opgebouwd. Hebt u geen pensioenregeling? Dan moet u de pensioenregeling van de oude werkgever voortzetten.

Let op: Ga na of de oude werkgever de premies voor alle opgebouwde pensioenrechten heeft betaald. Als dit niet zo is, kan de pensioenuitvoerder u hiervoor aanspreken.

Personeelsdossiers overdragen

Bij een bedrijfsovername mag de oude werkgever zijn personeelsdossiers aan u overdragen. Daarbij gelden bepaalde regels om de privacy van uw overgenomen werknemers te beschermen. De Autoriteit Persoonsgegevens heeft hier meer informatie over.

Verzet tegen de overname

Bij een bedrijfsovername is het personeel niet verplicht om mee te gaan. Een werknemer die niet wil, moet bij voorkeur een schriftelijke verklaring bij u indienen. Hieruit moet duidelijk blijken dat hij ervoor kiest het contract te beëindigen. Dit betekent het einde van het dienstverband zonder recht op WW. Een mondelinge verklaring alleen is onvoldoende.

Voorbereiden op de bedrijfsovername

Maak een risico-inventarisatie en let daarbij op zaken als arbeidsvoorwaarden en ziekteverzuim. Mogelijk moet u de ondernemingsraad, vakorganisaties of UWV betrekken bij het proces. De betrokken werknemers hebben recht op informatie bij overname van een onderneming. De koper en verkoper informeren beiden hun eigen werknemers.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907