Van de overheid. Voor ondernemers.

Auteursrecht

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

De Auteurswet beschermt automatisch werken van letterkunde, wetenschap of kunst. De bescherming gaat in op het moment dat het werk tot stand komt. Voorwaarde is dat het werk origineel is.

Auteursrecht kost niets en de bescherming is internationaal. Makers hoeven hun werk niet te registreren of te deponeren. Het auteursrecht vervalt 70 jaar na het overlijden van de maker.

  • Werken waarop auteursrechtelijke bescherming kan rusten: teksten, kunstwerken, brochures, video's en ander promotiemateriaal, software, foto's, sieraden, tekeningen, schaalmodellen en bouwwerken.
  • Werken waarop geen bescherming rust: catalogi, gebruiksaanwijzingen, dienstregelingen, theaterprogramma's en telefoongidsen.

Contracten

Naast auteursrecht is er ook auteurscontractrecht: als auteur of artiest heeft u een contractuele positie ten opzichte van exploitanten (uitgevers, producenten). Zo heeft u recht op een redelijke vergoeding voor het verlenen van exploitatiebevoegdheid. Ook kunt u een hogere vergoeding ontvangen wanneer uw werk een onverwacht succes wordt.

Verder is het volgens herroepingsrecht mogelijk een contract geheel of gedeeltelijk te ontbinden als de exploitant het werk niet (voldoende) exploiteert.

Collectieve beheersorganisatie (cbo)

De meeste auteurs (waaronder ook componisten, muzikanten en filmmakers) oefenen hun auteursrechten uit via een collectieve beheersorganisatie (cbo). Voorbeelden zijn Buma/Stemra, Sena, Videma, Stichting Reprorecht en Stichting de Thuiskopie. Deze cbo's zijn aangesloten bij de Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren (VOI©E).

Toezicht

Het College van Toezicht Auteursrechten (CvTA) houdt toezicht op een aantal van deze collectieve beheersorganisaties.

Klachten

Hebt u als gebruiker van auteursrechtelijk beschermd werk een klacht over een van deze cbo's? Dan neemt u eerst contact op met die organisatie. Elke organisatie heeft een eigen geschillenregeling. Als de organisatie uw klacht niet (correct) afhandelt, kunt u zich wenden tot VOI©E. Als de cbo is aangesloten bij De Geschillencommissie, kunt u ook de Geschillencommissie Auteursrechten Zakelijk inschakelen.

Databankenrecht

Het databankenrecht en auteursrecht beschermen databanken.

Naburige rechten

Naburige rechten komen toe aan uitvoerende kunstenaars, producenten van fonogrammen, filmproducenten en omroeporganisaties. Naburige rechten ontstaan automatisch en hebben een beschermingsduur van 50 jaar. Voor een uitvoerend musicus of een muziekproducent geldt een beschermingsduur van 70 jaar. Er bestaat verwantschap tussen naburige rechten en het auteursrecht.

Leenrecht

Bij uitlening van boeken, cd's of videofilms hebben rechthebbenden recht op een vergoeding. De Stichting Leenrecht incasseert die vergoedingen bij bibliotheken, spelotheken, cd-uitleen en kunstuitleen. Vervolgens verdeelt de stichting deze vergoedingen over organisaties voor rechthebbenden. Dit zijn bijvoorbeeld Stichting Lira (schrijvers, vertalers, journalisten) en Stichting Pictoright (beeldmakers, fotojournalisten). Deze organisaties zorgen voor de verdere verdeling onder de rechthebbenden.

Overdracht auteursrecht aan uitgeverij

Een auteur kan zijn auteursrecht geheel of gedeeltelijk overdragen aan of in licentie geven bij een uitgeverij. Bij het verlenen van een licentie blijft het auteursrecht volledig in handen van de auteur. Hij 'verhuurt' zijn werk voor (on)bepaalde tijd aan een uitgeverij. Ook mondeling afgesproken licenties zijn geldig. Bij overdracht 'verkoopt' de auteur zijn werk. Een overdracht vindt schriftelijk plaats.

Vergunning bemiddelen in muziekauteursrecht

Wilt u gaan bemiddelen in muziekauteursrecht? Dan hebt u een vergunning nodig van het Ministerie van Veiligheid en Justitie. De vergunning is voor uitvoeringen van muziekwerken in het openbaar en radio- en televisieprogramma's met muziek. Voor terbeschikkingstelling op internet, zoals downloads of muziekstreams, hebt u geen vergunning nodig.

Portretrecht

Filmt of fotografeert u mensen? Dan bent u eigenaar van het auteursrecht, maar niet van het portretrecht. Portretrecht geeft de geportretteerde het recht om publicatie of vermenigvuldiging van een foto of film te verbieden.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907