Van de overheid. Voor ondernemers.

Arbeidsongevallen melden

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Als werkgever moet u bij Inspectie SZW arbeidsongevallen melden als deze hebben geleid tot:

  • ziekenhuisopname (geen poliklinische behandeling);
  • blijvend letsel, zoals blindheid, amputatie of chronische klachten;
  • overlijden.

Is het slachtoffer overleden of in levensgevaar? Dan meldt u het ongeval meteen telefonisch. Meldt u een meldingsplichtig arbeidsongeval niet? Dan kan Inspectie SZW u een boete tot € 50.000 opleggen. Meer leest u in de brochure 'Meldingsplichtige arbeidsongevallen' (pdf).

Wat moet u bijhouden?

U houdt een registratie bij van alle gemelde ongevallen en van ongevallen die hebben geleid tot meer dan 3 dagen ziekteverzuim. Hierin zet u aard en datum van het ongeval. Deze informatie stelt u beschikbaar aan uw werknemers.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven