Arbeidscontract

Deze informatie is geplaatst door:

Een arbeidscontract is een overeenkomst tussen een werknemer en een werkgever, waarin werkafspraken staan. U sluit een arbeidscontract af voor bepaalde tijd (tijdelijk contract) of onbepaalde tijd (vast contract). Dat kan zowel schriftelijk als mondeling. In het arbeidscontract vermeldt u of een cao van toepassing is.

Wanneer krijgt iemand een vast dienstverband?

Volgen tijdelijke arbeidscontracten elkaar direct of binnen 6 maanden op? Dan ontstaat na een periode van 2 jaar of bij een 4e contract een vast dienstverband (ketenbepaling). Met de contractencheck kunt u checken of het volgende arbeidscontract een tijdelijk en/of vast contract mag zijn.

Welke gegevens geeft u aan uw werknemer?

U moet een aantal gegevens schriftelijk of digitaal aan uw werknemer geven. Wilt u dit digitaal doen, dan moet uw werknemer hier uitdrukkelijk mee instemmen. U kunt de gegevens opnemen in het arbeidscontract.

Het gaat onder meer om de volgende gegevens:

Gelijke behandeling en beloning

U moet uw medewerkers gelijk behandelen en belonen. Er mag geen verschil zijn in de arbeidsvoorwaarden. Niet op grond van godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, leeftijd, handicap of op welke grond dan ook.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088