Bewaar deze pagina als favoriet
Verwijder deze pagina als favoriet

Ammoniak- en geuremissie veehouderij

Deze informatie is geplaatst door:

Uw veehouderij mag niet meer dan een bepaalde hoeveelheid ammoniak uitstoten. Door uw stallen op afstand van bomen of planten te bouwen, voorkomt u directe ammoniakschade.

Aan welke norm moeten uw stallen voldoen?

Elk stalsysteem heeft een norm voor ammoniakuitstoot. In het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Bahv) staat hoeveel ammoniak een bepaald diersoort mag uitstoten. Daarnaast kunnen er normen zijn voor de totale ammoniakuitstoot per bedrijf. Deze staan in uw omgevingsvergunning of in het Activiteitenbesluit. Als u een natuurbeschermingswetvergunning hebt, kunnen de normen ook hierin staan.

Hebt u een stalsysteem dat niet in de lijst staat? Dan moet u een verzoek tot opname indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. U kunt ook een bijzondere emissiefactor voor dat systeem aanvragen. Stallen op middelgrote veehouderijbedrijven moeten sinds 1 januari 2010 uitstootarm zijn. Wilt u uw bedrijf stoppen door de strenge uitstootnormen en eisen aan stallen? Dan kunt u gebruikmaken van de Stoppersregeling.

Geuremissie

Uw veehouderij moet voldoen aan regels over de uitstoot van geur (geuremissie). De regels hangen af van onder andere:

  • de plaats van uw bedrijf;
  • de soorten en aantallen dieren die u houdt;
  • het type stallen;
  • de aanwezigheid van een mestbassin.

Externe links

Wetswijzigingen

Deze informatie is geplaatst door

Antwoord voor bedrijven

Neem contact op met

Antwoord voor bedrijven

Bel 14 088