Van de overheid. Voor ondernemers.

Meldpunt regelgeving

Heeft uw bedrijf last van tegenstrijdige of onduidelijke regels van de overheid? Of van onnodige administratieve lasten? Of wilt u een suggestie doen hoe procedures makkelijker of goedkoper kunnen? Dit kunt u hier melden, ook anoniem als u dat wilt.

Heeft u last van regels van een decentrale overheid, zoals de gemeente, provincie of waterschap? Dan kunt u dat melden bij de decentrale overheid zelf. Weet u niet bij welke decentrale overheid? Het Meldpunt regelgeving kan u hierbij helpen.

  • Meldingen over onnodige eisen of handelingen.
  • Meldingen over de inhoud van bestaande of nieuwe wetgeving.
  • Meldingen over de uitvoering door een organisatie van de overheid.
  • Klachten over overheidsinstanties of uitvoeringsorganisaties die een eigen klachtenprocedure hebben.
  • Meldingen over derden die zich niet aan de wet houden, zoals meldingen over fraude, ondeugdelijke producten of spam.
  • Meldingen waarvoor al een bezwaar- of beroepsprocedure of een gerechtelijke procedure loopt.
  • Klachten die u al hebt ingediend bij de Nationale ombudsman of een andere organisatie die belangen behartigt.
Wij nemen binnen 3 dagen contact met u op. Soms kunnen wij u meteen een antwoord geven. In andere gevallen sturen wij uw melding door naar de verantwoordelijke instantie(s) van de overheid. Dit gebeurt anoniem, tenzij u er geen bezwaar tegen hebt dat wij ook uw contactgegevens doorgeven. Als er op uw melding is gereageerd , dan geven wij u de reactie aan u door. Meldingen en reacties geven wij ook door aan Actal (Adviescollege toetsing regeldruk). Op de website van Actal vindt u informatie over de onderzoeken die bij Actal in behandeling zijn.
Uw melding

Uw gegevens
Aanhef:

Wilt u uw melding anoniem doen?:

Als u uw melding anoniem doet, sturen wij uw persoongegevens niet door naar de betrokken organisatie(s).