Van de overheid. Voor ondernemers.

Prinsjesdag 2016

Deze informatie is geplaatst door: Antwoord voor bedrijven

Dinsdag 20 september was het Prinsjesdag 2016. De Miljoenennota, de Rijksbegroting, het Belastingplan en andere officiële Prinsjesdagstukken vindt u op www.rijksoverheid.nl/prinsjesdag.

Wat zijn de gevolgen voor bedrijven?

U vindt hier een overzicht van maatregelen met gevolgen voor u als zzp'er, mkb'er of andere ondernemer. De maatregelen komen uit de Troonrede, uit andere officiële Prinsjesdagstukken en uit het verwachte begrotingsakkoord 2017. Het overzicht werken wij de komende dagen bij.

Let op: De ingangsdatum van deze (wets)wijzigingen is nog niet definitief. Inwerkingtreding is afhankelijk van goedkeuring door de Tweede en Eerste Kamer of afkondiging van de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) of ministeriële regeling én publicatie in het Staatsblad of de Staatscourant.

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen? Volg @OP_Nederland op Twitter of download de gratis NieuweWetten-app.

Meest bekeken

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar; dit wordt straks eerst 22 en daarna 21 jaar. Lees meer
De Faillissementswet wordt aangepast. Straks kan de rechter voor een mogelijk faillissement bepalen wie de curator wordt. Ook krijgt de curator een sterkere positie. Lees meer
Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door UWV gecompenseerd. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder en hebt u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U kunt wel uw opgebouwde pensioen afkopen om zo uw vermogen vrij te maken. Lees meer
Het lage-inkomensvoordeel maakt (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Lees meer

Belastingzaken

Bent u directeur-grootaandeelhouder en hebt u in uw eigen onderneming pensioen opgebouwd? Dit kan straks niet meer. U kunt wel uw opgebouwde pensioen afkopen om zo uw vermogen vrij te maken. Lees meer
Bent u directeur-grootaandeelhouder (DGA) van een innovatieve start-up? Straks mag u ook alleen het wettelijk minimumloon verdienen, waardoor u meer geld overhoudt om te groeien. Lees meer
De 2 bestaande betalingsregelingen van de Belastingdienst - 1 voor de belastingschuld en 1 voor toeslagschuld - worden vervangen door 1 regeling. Lees meer
Straks ziet de Belastingdienst een vordering als oninbaar als de vergoeding 1 jaar na het opeisbaar worden nog niet is betaald. Lees meer
Bent u een buitenlandse aandeelhouder met aandelen in Nederlandse vennootschappen - of heeft uw bedrijf buitenlandse aandeelhouders? Straks komt er een teruggaafregeling in de dividendbelasting. Lees meer
Wilt u een aangekocht terrein bebouwen? Straks is voor de toepassing van de btw wettelijk eerder sprake van een bouwterrein. Lees meer
Doet uw bedrijf aan speur- en ontwikkelingswerk? De eisen worden aangepast om voor belastingvoordeel (innovatiebox) in aanmerking te komen. Lees meer

Personeel

Het minimumjeugdloon wordt in stappen afgeschaft. Nu geldt het minimumloon vanaf 23 jaar; dit wordt straks eerst 22 en daarna 21 jaar. Lees meer
Ontslaat u een werknemer die langer dan 2 jaar ziek is? U betaalt de transitievergoeding, maar wordt door UWV gecompenseerd. Lees meer
Het lage-inkomensvoordeel maakt (LIV) het straks goedkoper om medewerkers met een inkomen tot 120% van het minimumloon in dienst te nemen en houden. Door deze financiële bijdrage blijven de loonkosten laag zonder dat de werknemer salaris inlevert. Lees meer
Organisaties voor kinderopvang, buitenschoolse opvang en peuterspeelzalen moeten zich straks meer richten op de ontwikkeling van kinderen. Zij worden daar ook meer op beoordeeld. Lees meer
Betaling op basis van stukloon blijft mogelijk, maar werknemers verdienen straks tenminste het minimumloon. Lees meer
In het seizoenswerk (zoals horeca en land- en tuinbouw) mag u na 3 maanden een nieuw contract geven. Lees meer
Nabestaanden van slachtoffers die ernstig en blijvend letsel oplopen of overlijden door een gebeurtenis waarvoor een ander aansprakelijk is, hebben straks recht op een vergoeding. Bijvoorbeeld bij een bedrijfsongeval. Lees meer
Het is straks mogelijk dat uw medewerker geen verklaring omtrent het gedrag (VOG) krijgt op basis van alleen politiegegevens. Nu kan Justis alleen een VOG weigeren als justitiële gegevens van de aanvrager in het Justitieel Documentatie Systeem staan. Lees meer

Bedrijfsvoering

Het omgevingsrecht, inclusief de regels van natuur- en milieurecht en het algemeen bestuursrecht, wordt gebundeld, vereenvoudigd, gemoderniseerd en versoberd in een Omgevingswet. Lees meer
Voor elk melkveebedrijf wordt straks een maximaal per jaar te produceren hoeveelheid fosfaat vastgesteld. Deze vastgestelde productie krijgt het bedrijf toegekend in de vorm van een hoeveelheid fosfaatrechten. Lees meer
Keuring van vlees wordt weer een taak van de overheid. Er wordt een zelfstandig bestuursorgaan (ZBO) opgericht voor de keuringstaken van (rood)vlees. Lees meer

Administratie

De regels rond de bewaarplicht voor telecommunicatiegegevens worden aangescherpt. Lees meer
Vraagt u een wapenvergunning aan? Dan geldt straks een strengere procedure. Hebt u al een vergunning? Ook dan moet u straks minstens eenmaal de nieuwe procedure doorlopen. Lees meer

Rechtspraak

De Faillissementswet wordt aangepast. Straks kan de rechter voor een mogelijk faillissement bepalen wie de curator wordt. Ook krijgt de curator een sterkere positie. Lees meer
Er komt een wettelijke regeling om mediation te professionaliseren en het gebruik ervan in het bestuursrecht, het belastingrecht en het burgerlijk recht te bevorderen. Lees meer
De rechtspraak wordt toegankelijker en sneller door eenvoudiger procedures en digitalisering. Dit wordt stapsgewijs ingevoerd vanaf 2017. Lees meer
De uitvoering van de beslagvrije voet wordt eenvoudiger. De lijst van beslagvrije zaken wordt duidelijker en uitgebreider. Ook wordt de informatievoorziening voor mensen met schulden beter. Lees meer
Als groep gedupeerden kunt u straks makkelijker massaschade verhalen. Via de rechter kunnen representatieve belangenorganisaties, namens een collectief, een schadevergoeding in geld eisen. Lees meer
Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) en de Centrale Raad van Beroep (CRvB) worden opgeheven. Zaken die het CBb nu behandelt, worden straks behandeld door de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Lees meer

Verkoop

U kunt straks met een vergunning online kansspelen aanbieden in Nederland. Bijvoorbeeld poker, casinospelen en sportweddenschappen. Lees meer

Bedrijf starten

Het staatsmonopolie op het aanbieden van speelcasino's wordt beëindigd. Straks kunnen andere, private bedrijven een vergunning aanvragen. Lees meer

Bedrijfspand

Er komen maatregelen om de kwaliteit in de bouw te verbeteren en de positie van de particuliere en zakelijke consument in de bouw te beschermen. Zo wordt de aannemer hoofdaansprakelijk bij gebreken aan een pand. Lees meer
Vanaf 2024 zijn asbestdaken verboden in Nederland. Bent u eigenaar van een gebouw met asbesthoudende dakbedekking? U bent zelf verantwoordelijk voor het verwijderen. U kunt subsidie aanvragen. Lees meer
Er is straks een eenduidige bron van basisinformatie over de Nederlandse ondergrond. U kunt via internet op eenvoudige wijze en gratis de voor u relevante informatie uit de basisregistratie ondergrond halen.. Lees meer

Benieuwd wat er de afgelopen tijd veranderd is en de komende tijd gaat veranderen? Bekijk alle wetswijzigingen en nieuwe regels.

Deze informatie is geplaatst door:

Antwoord voor bedrijven