Van de overheid. Voor ondernemers.

Vier soorten VAR

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Er zijn 4 Verklaringen Arbeidsrelatie (VAR). Welke u nodig heeft, hangt af van uw situatie.

Soorten VAR:

 • VAR winst uit onderneming (VAR-wuo)
 • VAR inkomsten uit werkzaamheden voor rekening en risico van uw vennootschap (VAR-dga)
 • VAR loon uit dienstbetrekking (VAR-loon)
 • VAR resultaat uit overige werkzaamheden (VAR-row)

De Belastingdienst beoordeelt welke VAR u krijgt. Daarbij is van belang:

 • hoeveel opdrachtgevers u heeft;
 • of u zelf beslissingen neemt of aanwijzingen opvolgt;
 • of iemand uw werk van u kan overnemen.

Een VAR is geen wettelijke verplichting. Uw opdrachtgever kan er wel om vragen. Gebruikt u de VAR bij een opdracht en betaalt uw opdrachtgever geen loonheffingen? Dan bent u voor die opdracht niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen (WW, ZW en WIA).

4 soorten VAR: wat betekent dat voor u?

VAR-wuo

Een VAR-wuo krijgt u als de Belastingdienst de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden ziet als inkomsten uit onderneming. Met een VAR-wuo hebben uw opdrachtgevers de zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven te betalen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • in de VAR staat wat u voor uw opdrachtgever doet;
 • uw VAR moet geldig zijn zolang uw opdracht duurt;
 • uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs in zijn administratie. Een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs.

Als u de VAR-wuo gebruikt, moet u over uw inkomsten uit de VAR-opdracht belasting betalen via uw aangifte inkomstenbelasting. U moet uw opdrachtgever facturen (rekeningen) sturen voor het werk dat u doet. Ook moet u een administratie bijhouden. Daarin bewaart u de facturen die u krijgt en kopieën van de facturen die u verstuurt.

VAR-dga

Een VAR-dga krijgt u als u directeur-grootaandeelhouder bent en de inkomsten uit uw VAR-werkzaamheden voor rekening en risico komen van uw bv. U bent directeur-grootaandeelhouder als u meer dan 5% van de aandelen in een bv heeft. Een VAR-dga geldt niet voor werk dat u voor uw eigen bv doet.

Met een VAR-dga hebben uw opdrachtgevers de zekerheid dat zij geen loonheffingen hoeven te betalen. Daarbij gelden de volgende voorwaarden:

 • in de VAR staat wat u voor uw opdrachtgever doet;
 • uw VAR moet geldig zijn zolang uw opdracht duurt;
 • uw opdrachtgever bewaart een kopie van de VAR en een kopie van uw (geldige) identiteitsbewijs in zijn administratie. Een rijbewijs is géén geldig identiteitsbewijs.

VAR-loon en VAR-row

Heeft u een VAR-loon of een VAR-row? Die geven uw opdrachtgevers geen zekerheid over uw zelfstandigheid. Uw opdrachtgevers mogen daarom zelf bepalen of u een (fictieve) dienstbetrekking heeft. Is er geen dienstbetrekking, dan hoeft een opdrachtgever ook geen loonheffingen te betalen. Twijfelt de opdrachtgever, dan doet het belastingkantoor uitspraak. Zelf kunt u het UWV om een uitspraak vragen.

Ga voor meer informatie over de VAR naar de website van de Belastingdienst

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst