Van de overheid. Voor ondernemers.

UWV of eigenrisicodragen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Een zieke of arbeidsongeschikte werknemer kost u veel geld. U moet het loon doorbetalen en misschien de uitkering. De re-integratie brengt kosten met zich mee. En dan zijn er natuurlijk nog de premies voor de verschillende verzekeringen. Hoe betaalt u dit allemaal? Loondoorbetaling bij ziekte kunt u verzekeren. En voor de Ziektewet of WGA kunt u eigenrisicodrager te worden. Dan krijgt u namelijk korting op de UWV-premies. Het risico kunt u dan weer afdekken via een schadeverzekeraar. Of u laat gewoon alles via UWV lopen. Wat zijn de verschillen?

Verzuimverzekering voor loondoorbetaling bij ziekte

Hiermee dekt u het risico af van de loondoorbetaling tijdens de 1e 2 jaar ziekte. Een verzuimverzekering sluit u af bij een schadeverzekeraar. Zij bieden vaak ook ondersteuning bij het re-integratietraject. Het Verbond van Verzekeraars biedt een compleet overzicht van alle schadeverzekeraars in Nederland.

Eigenrisicodragen Ziektewet

Krijgt uw zieke werknemer of ex-werknemer een Ziektewetuitkering? U kunt ervoor kiezen om deze uitkering zelf te betalen. Dan bent u eigenrisicodrager voor de Ziektewet (ZW-ERD). U betaalt hierdoor een lagere premie aan UWV. U moet dan wel zelf de re-integratie van uw werknemer begeleiden. Dit brengt weer andere kosten met zich mee. Bijvoorbeeld de kosten voor een bedrijfsarts of arbodienst. Het aanvragen van eigenrisicodragen moet via de Belastingdienst. Om te zien of ZW-ERD iets voor u is, kunt u het beste controleren hoeveel premie u daarmee bespaart.

Ziektewet via UWV

Krijgen uw zieke werknemers of ex-werknemers een Ziektewetuitkering via UWV? Dan betaalt u daarvoor de volledige premie aan UWV. Verder hoeft u niets te doen. UWV verzorgt ook de ondersteuning bij re-integratie.

WGA-eigenrisicodrager

Hierbij betaalt u zelf de WGA-uitkering van uw ex-werknemer en de kosten van de re-integratie. U kunt hiervoor een WGA-verzekering afsluiten bij een schadeverzekeraar. U blijft wel de basispremie betalen aan UWV. Het WGA-eigenrisicodragen (WGA-ERD) kan alleen voor werknemers met een vast arbeidscontract. Voor flexwerkers kan dat vanaf 2017. UWV heeft een checklist waarmee u kunt zien of WGA-ERD iets voor u is. Kijk ook even hoeveel gedifferentieerde premie u ermee bespaart en of dat in uw situatie zinvol is.

WGA via UWV

U kunt de WGA-uitkering ook gewoon via UWV laten lopen. UWV ondersteunt dan ook bij de re-integratie van uw ex-werknemer. U betaalt hiervoor dan de basispremie en de gedifferentieerde premie. U kunt hiervoor een verzekering afsluiten bij een schadeverzekeraar.

Overzicht WGA-ERD of WGA via UWV

UWV heeft een handig overzicht met de verschillen tussen WGA-ERD of WGA via UWV.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid