Van de overheid. Voor ondernemers.

Uw werknemer wordt ziek

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Uw werknemer hoeft u niet te vertellen wat er precies aan de hand is. Wel moet u weten wanneer uw werknemer ongeveer weer aan de slag kan. En of ander werk tijdens de ziekteperiode misschien wel mogelijk is. U moet het loon van uw zieke werknemer 2 jaar doorbetalen. En u mag ziek personeel niet zomaar ontslaan.

Ziekmeldingen en betermeldingen

Ziekmeldingen geeft u door aan uw bedrijfsarts of arbodienst. Is uw werknemer weer beter, dan meldt u dat ook. Soms moet u uw werknemer ook ziekmelden bij UWV. Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller? Dan hoeft u niets te doen.

Mag u ziek personeel ontslaan?

U mag uw zieke werknemer alleen ontslaan in bepaalde situaties:
 • tijdens de proeftijd.
 • bij ontslag op staande voet.
 • bij een faillissement.
 • als u volledig stopt met uw bedrijf.
 • na 2 jaar ziekte. Tenzij UWV u een loonsanctie heeft opgelegd.
 • als uw werknemer ziek wordt tijdens de ontslagprocedure bij UWV
 • als uw werknemer ziek wordt nadat u een verzoek tot ontbinding van de arbeidsovereenkomst heeft ingediend bij de kantonrechter.
 • als bij ontbinding door de kantonrechter de ziekte van uw werknemer niet de reden is voor het ontslag.

Wanneer moet u uw werknemer ziekmelden bij UWV?

 • Als uw werknemer langer dan 42 weken ziek is.
 • Als u eigenrisicodrager bent voor de WIA of WGA.
 • Als uw werknemer een Ziektewetuitkering krijgt.

Krijgt uw werknemer een Ziektewetuitkering?

Soms hoeft u niet zelf het loon door te betalen, maar krijgt uw werknemer een Ziektewetuitkering. Dit gebeurt als:
 • uw werknemer ziek wordt door zwangerschap of bevalling. Hieronder valt niet het normale zwangerschapsverlof.
 • het arbeidscontract van uw werknemer afloopt tijdens de ziekte.
 • het gaat om een werknemer met een no-riskpolis.
Heeft uw werknemer recht op een Ziektewetuitkering? Dan moet u uw werknemer binnen 4 werkdagen ziekmelden bij UWV. Betermelden moet binnen 2 werkdagen. Dit kan allebei via de online Verzuimmelder.

Ziek uit dienst

Is uw werknemer ziek als het arbeidscontract afloopt? Dan meldt u uw werknemer op de laatste werkdag ziek bij UWV. U hoeft vanaf dan ook geen loon meer door te betalen.

No-riskpolis

Heeft u een arbeidsgehandicapte werknemer die ziek wordt? Als uw werknemer een no-riskpolis heeft, betaalt UWV de Ziektewetuitkering voor deze werknemer. U betaalt dan wel het loon door, maar kunt dit verrekenen met de uitkering.

Ziek tijdens vakantie

Wordt uw werknemer ziek tijdens de vakantie? Dan kost het uw werknemer geen vakantiedagen. Uw werknemer moet zich dan wel nog tijdens de vakantie ziekmelden.

Weer aan het werk

Soms is het voor een werknemer lastig om weer aan de slag te gaan. Omdat de klachten maar niet verdwijnen, of omdat de werkplek niet meer geschikt is. Als werkgever bent u verplicht om samen met uw werknemer te zoeken naar manieren om werkhervatting toch mogelijk te maken. Bijvoorbeeld een aangepaste werkplek, of tijdelijk minder werken. Al uw afspraken en inspanningen legt u vast in een speciaal re-integratiedossier. Merkt u dat uw werknemer zelf niet voldoende doet om weer aan de slag te kunnen? Dan kunt u de loondoorbetaling tijdelijk stopzetten. Soms mag u uw werknemer zelfs ontslaan. Natuurlijk wel in overleg met UWV.

2 jaar ziek

Is volledige werkhervatting na 2 jaar ziekte nog steeds niet mogelijk? Dan kan uw werknemer een WIA-uitkering (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen) aanvragen. UWV beoordeelt of u en uw werknemer genoeg hebben gedaan om uw werknemer weer aan de slag te krijgen.

U heeft genoeg gedaan

Dan mag u na 2 jaar stoppen met de loondoorbetaling. En als UWV hiervoor toestemming geeft, mag u uw zieke werknemer ontslaan.

Let op: U moet wel een transitievergoeding betalen aan uw werknemer. En krijgt uw werknemer een WGA-uitkering? Dan berekent UWV de kosten via premie aan u door.

U heeft niet genoeg gedaan

Dan kan UWV u een loonsanctie opleggen. Die duurt maximaal 1 jaar. U mag uw werknemer tijdens deze periode niet ontslaan.

Wanneer de WIA aanvragen?

Uw werknemer mag de WIA-uitkering al na 1,5 jaar ziekte aanvragen. Is het al eerder duidelijk dat werkhervatting niet meer mogelijk is? In overleg met u en de bedrijfsarts kan uw werknemer de WIA-uitkering dan nog eerder aanvragen. U en uw werknemer hoeven dan tot de WIA-uitkering geen moeite meer te doen om uw werknemer weer aan de slag te krijgen. Maar let op: u blijft wel verantwoordelijk voor de 2 jaar loondoorbetaling.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907