Van de overheid. Voor ondernemers.

Subsidie arbeidsgehandicapte werknemers

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

U loopt een financieel risico als u een arbeidsgehandicapte werknemer aanneemt. Of als u een werknemer in dienst houdt die arbeidsgehandicapt is geraakt. Daarom biedt de overheid u verschillende voordeelregelingen. Zodat een arbeidsgehandicapte werknemer aan de slag kan of kan blijven. En zodat u minder financieel risico loopt.

Subsidie voor het aanpassen van de werkplek

Kan uw werknemer alleen aan de slag als u aanpassingen doet aan de werkplek of in uw bedrijf? Zoals een traplift, rolstoelingang of een allergievrije werkkamer? Hiervoor kunt u een vergoeding aanvragen. Die vergoeding geldt alleen voor niet-meeneembare aanpassingen. Uw werknemer kan zelf ook een vergoeding aanvragen voor de meeneembare aanpassingen.

Loondispensatie Wajong-werknemers

Heeft u een werknemer met een Wajong-uitkering? Dan kunt u loondispensatie aanvragen. U betaalt dan tijdelijk minder loon, UWV vult het loon aan. De loondispensatie duurt minimaal een half jaar en maximaal 5 jaar. Een arbeidsdeskundige van UWV beoordeelt wel of uw aanvraag terecht is en hoeveel loon u dan nog moet betalen.

Looncompensatie bij ziekte (no-risk)

Heeft u een nieuwe werknemer met een arbeidshandicap of ziekte? Dan bestaat de kans dat uw werknemer arbeidsongeschikt wordt. Daarvoor is er de no-riskpolis. Uw werknemer heeft dan recht op een Ziektewetuitkering tijdens het dienstverband. U betaalt het salaris gewoon door, maar wordt grotendeels gecompenseerd door de uitkering.

Mobiliteitsbonus oudere of arbeidsgehandicapte werknemer

Als u een 56-plusser of een arbeidsgehandicapte in dienst neemt, kunt u een mobiliteitsbonus aanvragen. De arbeidsgehandicapte werknemer moet in ieder geval het minimumloon verdienen of met loondispensatie gaan werken.

Proefplaatsing werknemer met een uitkering

Heeft u een kandidaat met een WAO-, WIA-, WAZ-, Wajong-, Ziektewet- of WW-uitkering? En twijfelt u of de kandidaat wel geschikt is voor de functie? Misschien is een proefplaatsing dan een optie. Uw werknemer werkt dan 2 maanden voor u met behoud van uitkering. U betaalt dan dus geen loon. Een proeftijd mag dan niet meer.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid