Van de overheid. Voor ondernemers.

Re-integratie bij ziekte en arbeidsongeschiktheid

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Wordt uw werknemer ziek? Dan moet u er samen alles aan doen om uw werknemer weer snel en verantwoord aan het werk te krijgen. Het liefst in de eigen functie. Maar als dat niet kan, in een andere functie in uw bedrijf. Of zelfs bij een andere werkgever.

Eigen werk of passend werk

Uw werknemer moet het liefst zo snel mogelijk weer aan de slag. Maar wat als dat niet kan in de oude functie? Met de oude werkzaamheden? Dan moet u kijken of er ander werk is binnen uw bedrijf. Dit heet passend werk. U krijgt hiervoor advies van de bedrijfsarts. Lukt het niet om binnen uw bedrijf passend werk te vinden? Dan moet u kijken of uw werknemer buiten uw bedrijf weer aan het werk kan.

Wat moet u doen tijdens het re-integratietraject?

U moet verplicht een aantal acties ondernemen. Bijna allemaal binnen een bepaalde termijn.
 • U geeft aan de arbodienst of bedrijfsarts door dat uw werknemer ziek is. Dit moet op de dag van de ziekmelding.
 • U geeft aan UWV door dat uw werknemer ziek is als uw werknemer recht heeft op een Ziektewetuitkering. Dit moet binnen 4 dagen na de ziekmelding.
 • U moet starten met een re-integratiedossier. Dit moet binnen 6 weken.
 • U maakt samen met uw werknemer een plan van aanpak. Dit moet uiterlijk in de 8e week van de ziekte. UWV heeft hiervoor een format.
 • U voert voortgangsgesprekken met uw werknemer. Dit moet iedere 6 weken. Hiervan maakt u steeds een verslag.
 • U schakelt een bedrijfsarts in om te beoordelen wat uw werknemer nog wel kan doen. Dit moet binnen 6 weken. De bedrijfsarts maakt een probleemanalyse.
 • U vraagt UWV om een deskundigenoordeel als de re-integratie vastloopt.
 • U helpt uw werknemer terug te keren naar het eigen werk. Eventueel door taken tijdelijk bij een collega neer te leggen. Of door de werkplek aan te passen of op een andere manier terugkeer mogelijk te maken.
 • U kijkt of een andere passende functie mogelijk is als uw werknemer niet kan terugkeren in de eigen functie. Lukt dat niet, dan kijkt u of uw werknemer buiten uw bedrijf nog wel aan de slag kan.

Wat moet uw werknemer doen tijdens het re-integratietraject?

Uw werknemer moet volgens de wet zo snel mogelijk weer aan het werk en is daarom verplicht actief mee te werken aan het re-integratietraject. Hierbij hoort onder andere:
 • De gezondheidssituatie bespreken met de bedrijfsarts.
 • Veranderingen direct doorgeven aan de bedrijfsarts.
 • Iedere 6 weken met u de voortgang bespreken.
 • Samen met u het plan van aanpak opstellen en dat accorderen.
 • Passend werk accepteren als daardoor terugkeer naar werk mogelijk is.
Maar let op. Uw werknemer:
 • Hoeft u niet te informeren over de ziekte of arbeidsongeschiktheid. Alleen het ziekmelden is al voldoende.
 • Hoeft de bedrijfsarts geen toestemming te geven voor het opvragen van medische gegevens.
 • Mag UWV zelf vragen om een deskundigenoordeel als uw werknemer het niet eens is met het oordeel van de bedrijfsarts.
Houdt uw werknemer zich niet aan deze afspraken? Dan mag u tijdelijk minder loon betalen of zelfs helemaal geen loon betalen.

Eerstejaarsevaluatie, eindevaluatie en re-integratieverslag

Eerstejaarsevaluatie

Na 1 jaar ziekte van uw werknemer, blikt u samen terug op het voorgaande jaar. Werkt het plan van aanpak nog? Moet het aangepast worden? Van tevoren kunt u de bedrijfsarts vragen om advies over de verdere re-integratie.

Eindevaluatie en re-integratieverslag

Is uw werknemer na 2 jaar nog niet of niet volledig aan het werk? Dan kijkt u samen tijdens de eindevaluatie wat er nu moet gebeuren. Hiervoor vult u de eindevaluatie in van uw plan van aanpak. De eindevaluatie, uw plan van aanpak en de probleemanalyse van de bedrijfsarts vormen samen het re-integratieverslag. Dit verslag is nodig voor het aanvragen van een WIA-uitkering of IVA-uitkering van uw werknemer.

Wat als de re-integratie vastloopt?

Loopt de re-integratie vast en komt u er niet uit met uw werknemer? Dan kunt u UWV vragen om een deskundigenoordeel.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907