Van de overheid. Voor ondernemers.

Personeel aannemen

U heeft de sollicitatiegesprekken afgerond. Nu wilt u de beste kandidaat in dienst nemen. Waar moet u rekening mee houden?

Aanmelden als werkgever

Voordat een werknemer bij u in dienst komt, moet u zich aanmelden als werkgever bij de Belastingdienst. U ontvangt dan een loonheffingennummer en de benodigde formulieren.

Identiteit personeel controleren

Van al uw medewerkers moet u de identiteit controleren aan de hand van een origineel identiteitsbewijs. U bewaart een kopie van het identiteitsbewijs in uw loonadministratie. Hierin neemt u ook het burgerservicenummer (BSN) van uw medewerker op.

Arbeidscontract

U sluit een arbeidsovereenkomst af met uw nieuwe werknemer. Hierin legt u het salaris van uw werknemer vast. U geeft aan of er een cao van toepassing is, wat de werk- en rusttijden zijn en of er een pensioenregeling voor uw werknemer geldt. U kunt de arbeidsovereenkomst mondeling of schriftelijk afsluiten.

Bedrijfsovername en personeel

Neemt u een bedrijf over, dan neemt u meestal ook het personeel over. Bij het overnemen van personeel mag er voor de medewerkers niets veranderen. U mag de arbeidscontracten niet wijzigen en het personeel heeft recht op dezelfde arbeidsvoorwaarden. Overigens is de vorige werkgever nog één jaar aansprakelijk voor eerdere verplichtingen tegenover medewerkers.

Stappenplan

Wilt u snel een overzicht van de verplichtingen bij het aannemen van personeel? Bekijkt u dan het Stappenplan personeel in dienst nemen.