Van de overheid. Voor ondernemers.

Ketenaansprakelijkheid voor loon voorkomen

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Hoe voorkomt u ketenaansprakelijkheid voor loon? Met dit 5-stappenplan is de kans groter dat de rechter oordeelt dat u als opdrachtgever niet aansprakelijk bent voor het betalen van achterstallig loon.

De ketenaansprakelijkheidsregeling geldt per 1 juli 2015.

1. Controleer de inschrijving van het bedrijf in het Handelsregister

Werk alleen samen met betrouwbare bedrijven. Controleer in ieder geval of het bedrijf is ingeschreven bij de KvK of bij een buitenlands handelsregister. En of de bedrijfsgegevens kloppen. Zoek ook naar bedrijven met wettelijke keurmerken en codes of een certificaat. Denk aan VCA-certificering voor aannemers.

2. Vraag naar een certificaat of keurmerk voor loonbetaling

Werk met bedrijven die kunnen aantonen dat ze het afgesproken loon betalen. Dat kan met een speciaal certificaat of keurmerk.

3. Betaal een goede prijs voor de werkzaamheden

U krijgt waar u voor betaalt. Een lage offerte wordt door veel bedrijven ergens gecompenseerd. Bijvoorbeeld door te weinig loon te betalen. Door de ketenaansprakelijkheidsregeling kan die onderbetaalde werknemer bij u terechtkomen. Betaal daarom een eerlijke prijs voor de werkzaamheden. Dan is de kans groter dat u met een bonafide bedrijf te maken heeft.

4. Zorg voor een contract met duidelijke afspraken

Maak met het bedrijf duidelijke afspraken over bijvoorbeeld arbeidsvoorwaarden en arbeidsomstandigheden. Zijn er cao-afspraken of aanbestedingsprocedures? Verwijs daar dan naar. Verwijs ook naar wetten en regels, een keurmerk of code. Leg alle afspraken vast in een contract of overeenkomst. En zorg dat alle afspraken ook gelden voor bedrijven en werknemers verderop in de keten. Spreek bijvoorbeeld ook af wat het bedrijf moet doen als uit een controle of een melding van een werknemer blijkt dat het zich niet houdt aan de afspraken.

5. Grijp in als het toch misgaat

Er kan altijd iets misgaan. Dan is het van belang dat u direct voldoende actie onderneemt. Laat bijvoorbeeld een controle uitvoeren bij het bedrijf dat niet betaalt. Of bemiddel tussen de werkgever en de werknemer en eis dat de afspraken in het contract worden nagekomen.

Alle stappen gevolgd, toch aansprakelijk?

U zorgt er bij iedere opdracht voor dat u het 5-stappenplan nauwkeurig volgt. Toch kan de rechter u aansprakelijk stellen. De rechter kijkt namelijk of u niet nog meer had kunnen doen om onderbetaling te voorkomen. Denk daarom goed na over andere maatregelen die de kans verkleinen dat u aansprakelijk wordt gesteld.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid