Van de overheid. Voor ondernemers.

Transitievergoeding bij ontslag

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontslaat u een werknemer die al 2 jaar bij u in dienst is? Of verlengt u het contract niet? Dan moet u een transitievergoeding betalen aan die werknemer. Het maakt niet uit of uw werknemer een vast of tijdelijk contact had. Uw werknemer kan die vergoeding gebruiken voor omscholing of bijscholing. Wanneer geldt de transitievergoeding? En wanneer niet?

De transitievergoeding is onderdeel van de Wet werk en zekerheid en geldt sinds 1 juli 2015, ook voor arbeidscontracten die al op 1 juli 2015 bestonden.

Wanneer geldt de transitievergoeding?

 • Als u een werknemer ontslaat die 2 jaar of langer bij u in dienst is.
 • Als u het contract niet verlengt van een werknemer die 2 jaar of langer bij u in dienst is.
 • Als een werknemer ontslag neemt na ernstig verwijtbaar handelen of nalaten door u.

Wanneer geldt de transitievergoeding niet?

 • Als uw werknemer korter dan 2 jaar bij u in dienst is. Maar komt het ontslag door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van u? Dan heeft uw werknemer om die reden misschien wel recht op een andere vergoeding.
 • Als het ontslag komt door ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van uw werknemer.
 • Als uw werknemer gemiddeld maximaal 12 uur per week heeft gewerkt en bij het ontslag jonger is dan 18 jaar.
 • Als uw werknemer de AOW-leeftijd heeft of een andere pensioengerechtigde leeftijd.
 • Als u en uw werknemer een nieuw tijdelijk contract sluiten terwijl het oude nog loopt. Dit nieuwe contract moet binnen 6 maanden ingaan na afloop van het oude contract en tussentijdse opzegging moet mogelijk zijn.
 • Bij uw faillissement, uw surseance van betaling of als u in de schuldsanering zit.
 • Als in uw cao een gelijkwaardige voorziening staat voor een transitievergoeding.

Wat telt niet mee voor de transitievergoeding?

Soms moet u wel een transitievergoeding betalen, maar niet over de hele periode dat uw werknemer voor u werkte. Dat kan in 2 situaties:
 1. Als uw werknemer jonger was dan 18 toen het dienstverband begon. Waren er maanden waarin uw werknemer voor de 18e verjaardag gemiddeld niet meer dan 12 uur per week werkte? Dan tellen die maanden niet mee.
 2. Als u een kleine werkgever bent en het gaat om bedrijfseconomisch ontslag vanwege een slechte financiële situatie. De periode voor 1 mei 2013 telt dan niet mee als u aan de voorwaarden van de Ontslagregeling voldoet.
U bent een kleine werkgever als u gemiddeld minder dan 25 werknemers had in de 2e helft van het kalenderjaar voorafgaand aan het jaar:
 • waarin u de ontslagprocedure start bij UWV of de kantonrechter OF
 • waarin het arbeidscontract van uw werknemer eindigt.
Voor het aantal werknemers tellen payrollers mee.

Bij tijdelijke contracten

De duur van tijdelijke contracten telt u bij elkaar op. Contracten van voor 1 juli 2015 tellen hierbij mee. U telt alleen de contracten mee waar maximaal 6 maanden tussen zit. Zit er tussen de laatste 2 contracten bijvoorbeeld 9 maanden, dan gaat de teller pas lopen vanaf de ingangsdatum van het 2e contract.

Er is een overgangsregeling:

 • Beëindigt u een vast contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2015 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.
 • Beëindigt u een tijdelijk contract? Dan tellen eerdere contracten alleen mee als ze elkaar hebben opgevolgd en zijn geëindigd voor 1 juli 2012 en als er steeds maximaal 3 maanden tussen de contracten zat of de termijn die in uw cao stond.

Uitzendkracht of payroller

 • Werkte uw werknemer eerst als uitzendkracht of payroller voor u? En is het werk niet veranderd? Dan telt die periode mee voor de duur van het dienstverband.
 • Is uw werknemer een uitzendkracht of payroller en verlengt u het contract niet? Dan is het uitzendbureau of het payrollbedrijf verantwoordelijk voor de transitievergoeding.

Betalingsregeling

U kunt een betalingsregeling afspreken met uw werknemer. Daar zijn wel voorwaarden voor:
 • Betalen in termijnen mag alleen als betaling ineens echt niet mogelijk is. Bijvoorbeeld omdat uw bedrijf daardoor niet meer in staat is aan andere financiële verplichtingen te voldoen.
 • U moet de hele transitievergoeding binnen 6 maanden betalen. In hoeveel termijnen u dat doet, spreekt u af met uw werknemer.
Betaalt u niet, of betaalt u niet alles? Dan kan de werknemer naar de rechter stappen. Die kan u dwingen alsnog te betalen. Bijvoorbeeld door een dwangsom op te leggen.

Vergoeding bij ernstig verwijtbaar handelen of nalaten

 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan u? Dan kan de rechter uw werknemer een transitievergoeding en een extra vergoeding toekennen. Die extra vergoeding geldt ook als uw werknemer minder dan 2 jaar voor u werkte.
 • Is het ontslag ernstig verwijtbaar aan uw werknemer? Dan hoeft u geen transitievergoeding te betalen, tenzij de rechter bepaalt dat dit niet redelijk is. In dat geval moet u toch een (deel van de) transitievergoeding betalen.

Transitievergoeding en overgangsrecht

 • Heeft u al afspraken met uw werknemer of met bijvoorbeeld de ondernemingsraad gemaakt over vergoedingen bij ontslag? En gelden die afspraken bij ontslag op of na 1 juli 2015? Dan gaan deze afspraken voor en hoeft u geen transitievergoeding te betalen.
 • Zijn voor 1 juli 2015 afspraken gemaakt met verenigingen van werknemers over vergoedingen bij ontslag? Bijvoorbeeld in een cao of sociaal plan? En gelden die afspraken bij ontslag op of na 1 juli 2015? Dan gaan deze collectieve afspraken voor en hoeft u geen transitievergoeding te betalen. Deze overgangsperiode geldt tot uiterlijk 1 juli 2016.
Er zijn uitzonderingen op dit overgangsrecht. Bijvoorbeeld als de afgesproken vergoeding een aanvulling is op de transitievergoeding.

Berekenen transitievergoeding

Hoeveel transitievergoeding moet u betalen? Dat hangt af van de leeftijd van uw werknemer, het aantal jaren dat uw werknemer in dienst is en het bruto maandsalaris. De transitievergoeding per 1 januari 2016 is maximaal 1 bruto jaarsalaris of maximaal € 76.000 bruto, als het jaarsalaris lager is dan € 76.000 bruto. Meer over de hoogte van de transitievergoeding.

Tip: rekentool transitievergoeding

Rekentool transitievergoeding bij ontslag.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907