Van de overheid. Voor ondernemers.

Opzegtermijn en aanzegtermijn

Deze informatie is geplaatst door: Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Ontslaat u uw werknemer? Of neemt uw werknemer zelf ontslag? Voor u allebei geldt een opzegtermijn. Heeft uw werknemer een tijdelijk contract? Dan moet u rekening houden met de aanzegtermijn.

Wat is de aanzegtermijn?

De aanzegtermijn geldt alleen bij tijdelijke contracten. Minstens een maand voor het contract afloopt geeft u aan of u het contract verlengt en tegen welke voorwaarden. Vergeet u de aanzegtermijn? Of bent u te laat? Dan moet u uw werknemer een vergoeding betalen.

Hoe zit het met de opzegtermijn?

De opzegtermijn geldt bij vaste contracten. En soms bij tijdelijke, als u dat heeft afgesproken met uw werknemer. Voor de duur van de opzegtermijn zijn wettelijke afspraken. In uw cao kunnen andere afspraken staan. De minimale opzegtermijn is een maand. Voor u én voor uw werknemer.

Kijk eerst of herplaatsing mogelijk is

Een andere verplichting is dat u eerst moet kijken of u een andere passende functie heeft voor uw werknemer. Eventueel met omscholing of bijscholing. U heeft hiervoor zolang de wettelijke opzegtermijn duurt bij deze werknemer. Die gaat in zodra u toestemming krijgt voor het ontslag.

Let op: herplaatsing hoeft niet als u uw werknemer ontslaat wegens verwijtbaar handelen. Of als het een ontslag is met wederzijds goedvinden.

Deze informatie is geplaatst door:

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid