Van de overheid. Voor ondernemers.

Wanneer mag u een werknemer ontslaan? En wanneer niet? Hoe gaat een ontslagprocedure? Wat is het verschil tussen de opzegtermijn en aanzegtermijn? Hoe werkt ontslag bij tijdelijke contracten? Hoe zit het eigenlijk met die transitievergoeding? En wat als een werknemer zelf ontslag neemt?

Opzegtermijn en aanzegtermijn

Opzegtermijn of aanzegtermijn: wanneer en waarom?

Redenen voor ontslag

Wanneer mag u uw werknemer ontslaan? En wanneer juist niet?

Ontslagprocedures

Welke ontslagprocedure moet u volgen?

Transitievergoeding bij ontslag

Wanneer moet u een transitievergoeding betalen? En wanneer niet?

Transitievergoeding berekenen

Bereken de hoogte van de transitievergoeding.

Bruto maandsalaris voor transitievergoeding

Hiermee berekent u de hoogte van de transitievergoeding.