Van de overheid. Voor ondernemers.

Transportverzekeringen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

U heeft goederen verkocht aan een klant in het buitenland. Alles is geregeld: de documenten, de verzekeringen, de verpakking en het transport. De goederen hoeven alleen nog maar bij uw klant afgeleverd te worden. Maar wat als er iets mis gaat tijdens het transport?

Waarom heeft u een verzekering nodig?

De transporteur is maar voor een gedeelte aansprakelijk voor schade aan vervoerde goederen. Soms is een vervoerder helemaal niet aansprakelijk, zoals bij overmacht of als u de goederen bijvoorbeeld slecht heeft verpakt. Goederen kunnen tijdens het transport kwijtraken of beschadigen, vooral bij lange reizen. Beschadiging kan ook voorkomen als goederen op een ander schip overgeladen moeten worden of als een vrachtwagen betrokken is bij een ongeluk. Vaak is er niet alleen materiële schade, maar ook immateriële schade. Als de goederen beschadigd zijn of niet geleverd kunnen worden door bijvoorbeeld diefstal, kan u dat klanten kosten. Een goede transportverzekering is belangrijk als u goederen exporteert.

Risico

Met het transport van goederen loopt u risico. Het risico hangt af van het soort goederen dat u vervoert. Als u bijvoorbeeld fruit exporteert, bestaat de kans dat het fruit bederft als het te laat geleverd wordt. De kans op beschadiging van goederen neemt toe als u naar landen exporteert waar de wegen slecht zijn. En bij waardevolle goederen loopt u de kans dat de goederen gestolen worden. U loopt meer risico op beschadiging of verlies van goederen als u exporteert naar landen die economisch en/of politiek instabiel zijn. Het is dus verstandig om met uw klant en uw vervoerder of expediteur duidelijk af te spreken wanneer het risico van de goederen overgaat van u naar uw klant. Dat legt u vast in de leveringsvoorwaarden.

Van deur tot deur verzekeren

U kunt het hele vervoerstraject (door to door) verzekeren. Hiermee voorkomt u discussies met een verzekeraar. In sommige gevallen is het namelijk lastig aan te tonen wanneer er precies schade is ontstaan aan de goederen en voor wiens rekening die schade komt: de verkoper of de koper.

Sellers interest verzekering

Een sellers interest verzekering dekt de schade als uw klant (ondanks de overeenkomst die u heeft gesloten) niet betaalt voor de beschadigde of gestolen goederen, terwijl dat zijn risico was. Met een sellers interest verzekering voorkomt u tijd en kosten voor een gerechtelijke procedure. Deze verzekering dekt niet de schade die u lijdt als uw klant niet kan betalen. Daarvoor is een kredietverzekering.

Moet u ieder transport apart verzekeren?

Als u af en toe goederen exporteert, sluit u steeds een aparte verzekering per zending. Als u de goederen laat vervoeren, zal de expediteur meestal zorgen voor de verzekering. Als u vaak goederen exporteert, dan is het handig om een doorlopende transportverzekering af te sluiten. Al uw transporten zijn dan in een bepaalde periode verzekerd tot een bepaald bedrag per zending.

Transportverzekering op maat

Neem voor meer informatie of advies contact op met uw assurantietussenpersoon of verzekeringsmaatschappij. Ook expediteurs die aangesloten zijn bij de Fenex kunnen een transportverzekering voor u regelen.

Kosten

Voor een verzekering betaalt u premie. De hoogte van de premie die u moet betalen, hangt af van het soort goederen, de verpakking, het vervoermiddel waarmee u de goederen transporteert en de bestemming van de goederen.

Tips

  • Bepaal van tevoren wie verantwoordelijk is voor eventuele schade: u, de vervoerder, of uw buitenlandse leverancier (bij import) of klant (bij export). U kunt hiervoor gebruikmaken van de standaard internationale leveringsvoorwaarden ICC Incoterms® 2010.
  • Overleg met uw klant over zijn verzekering. Het is handig om te weten of de verzekering van de andere partij voldoende dekking biedt.
  • Bedenk of u het nodig vindt dat de verzekering ook stormschade dekt of schade door een staking of terrorisme.

Bij verzekeringsmaatschappijen kunt u meer informatie krijgen over verschillende transportverzekeringen, de voorwaarden en wat de kosten zijn.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222