Van de overheid. Voor ondernemers.

Als u goederen naar uw klant in een ander land vervoert, moet u een keuze maken uit verschillende vervoermiddelen. U krijgt te maken met transportdocumenten, leveringsvoorwaarden, verpakkingen en verzekeringen.

Vervoermiddelen

Welk transportmiddel kiest u om goederen te vervoeren? En welke documenten heeft u nodig?

Transportdocumenten

Voor iedere vorm van transport is een apart transportdocument.

Vervoerders en expediteurs

Wie kan u helpen bij het regelen van het transport van uw goederen?

ICC Incoterms® 2010 (internationale leveringsvoorwaarden)

Wie regelt en betaalt het transport en tot waar? Deze en andere zaken regelt u met de ICC Incoterms® 2010.

Verpakkingseisen bij transporteren

Een goede verpakking voor uw goederen moet aan allerlei eisen voldoen. Per land kunnen de voorschriften en eisen verschillen.

Transportverzekeringen

Verzeker uw goederen tijdens het transport tegen schade en diefstal.