Van de overheid. Voor ondernemers.

Distributeur of handelsagent

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Hoe benadert u een nieuwe markt?

Als u vanuit Nederland nieuwe markten gaat benaderen dan kunt u dit zelf doen of kunt u ervoor kiezen een handelspartner te vinden. Dit wordt ook wel directe of indirecte marktbewerking genoemd.

Directe marktbewerking

Als u zelf de nieuwe markt gaat benaderen kunt u kiezen om het vanuit Nederland te gaan versturen of in het bestemmingsland een eigen vestiging te beginnen. De voordelen zijn o.a.:
  • Wekt vertrouwen bij uw klanten. Ze hebben immers te maken met een onderneming uit hun eigen land.
  • Eenvoudiger omgaan met betalings- en leveringsvoorwaarden. Als er geprocedeerd moet worden, kan dit naar het recht van het betreffende land.
  • Eenvoudiger omgaan met belastingen. U bent daar geregistreerd en bent dan ook bekend bij de betreffende belastingdienst van dat land.
  • U krijgt meer feedback over de marktontwikkelingen van uw eigen medewerkers in het land zelf.
Maar er zijn ook nadelen.
  • U zult meer inspanningen moeten verrichten om het bedrijf op te kunnen zetten en te managen.
  • U dient rekening te houden met de kosten die dit met zich meebrengt.

Indirecte marktbewerking

Als u het bestemmingsland indirect gaat bewerken dan kunt u kiezen voor een distributeur of een handelsagent. De verschillen tussen een distributeur en de agent zijn:
  • Een distributeur koopt uw goederen en wordt eigenaar, de handelsagent niet.
  • De distributeur bepaalt zijn eigen winstmarge, de handelsagent krijgt commissie over de verkoop.
  • De handelsagent heeft doorgaans meer bescherming dan de distributeur wanneer het gaat om stopzetten van de samenwerking. Veelal zal de handelsagent een afkoopsom krijgen voor ingebrachte klanten en orders.
Wanneer u met een distributeur gaat werken loopt u minder risico. U heeft maar met één partij te maken. Ook heeft u minder inspanningsverplichtingen. Via de handelsagent moet u namelijk een overeenkomst sluiten met iedere klant die wordt aangeleverd. U houdt met de handelsagent wel meer binding met uw klanten en heeft meer zicht op de marktontwikkelingen. Over het algemeen heeft u via de handelsagent ook een hogere winstmarge.

Zakenpartnerscan

U kunt ook gebruik maken van een Zakenpartnerscan. Met een Zakenpartnerscan zorgen RVO.nl en het buitenlandnetwerk voor een persoonlijke introductie bij geïnteresseerde buitenlandse zakenpartners. Vraag een Zakenpartnerscan aan, want met de juiste partner vergroot u uw kans op internationaal succes.

Leg afspraken vast

Welke manier van exporteren u ook kiest, zorg dat u afspraken schriftelijk vastlegt. De brancheorganisatie Verbond van Nederlandse Handelsagenten en Importeurs en de International Chamber of Commerce (ICC) Nederland hebben hier modelcontracten voor, die u als basis kunt gebruiken. Een distributeur heeft een distributie-overeenkomst nodig. Met een handelsagent stelt u een agentuurovereenkomst op.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222