Van de overheid. Voor ondernemers.

Planuitwerkingsfase

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

In deze fase maakt u een Programma van Eisen. U werkt ook aan een vlekkenplan. Dat is de basis voor uw inrichtingsplan. U kunt de stappen in deze fase samenvoegen met die van fase 1 waarin u uw idee uitwerkt, afhankelijk van wat uw plannen zijn. Ook speelt uw kennis van ruimtelijke ordening een rol.

Programma van Eisen

U maakt een Programma van Eisen (PvE). In het PvE verzamelt en verwerkt u informatie uit de initiatieffase. Eventuele wensen en eisen van de gemeente neemt u er ook in op. Het is belangrijk dat u toetst of uw plan past binnen het bestemmingsplan en andere beleidsplannen.

U vult het PvE aan met een vlekkenplan. Dat is een globale indeling van uw bedrijfspand of bedrijfsperceel en de bedrijfsomgeving. U zorgt ervoor dat de gemeente voor het inhoudelijk overleg beschikt over uw PvE en het vlekkenplan.

Inhoudelijk overleg

Voorafgaand aan dit overleg zoekt de gemeente uit of er bestuurlijk draagvlak is voor uw plan. Past uw plan in het principebesluit? Is uw plan planologisch haalbaar? De uitkomsten van dat onderzoek bespreekt u tijdens het inhoudelijk overleg. Ook hoort u welke informatie de gemeente nog van u nodig heeft. Denk aan onderbouwingen en uitkomsten van onderzoeken.

Van de gemeente ontvangt u een eventuele aanvulling op uw PvE en een globaal overzicht van de vergunningen die hiervoor nodig zijn. Dit is nog geen definitieve lijst van de benodigde vergunningen, deze ontvangt u in de volgende fase. De afspraken worden vastgelegd.

Let op: er wordt in dit overleg nog geen definitief besluit genomen.

Uitvoeren onderzoeken

Tijdens het inhoudelijk overleg spreekt u met de gemeente af welke onderzoeken u moet uitvoeren. Leidraad hiervoor is uw PvE.

Planvorming en uitwerking

Het vlekkenplan werkt u verder uit tot een inrichtingsplan. U gebruikt hiervoor uw onderzoeksresultaten en de inschatting van de vergunningen die u nodig heeft. Een overlap tussen planvorming en het uitvoeren van onderzoeken komt vaak voor.

Communicatie

In deze fase richt uw communicatie zich vooral op overheid, omwonenden en bestuurders. Dit zijn de partijen die invloed hebben op de goedkeuring van uw plan.

Eindresultaat planuitwerkingsfase

Producten: Programma van Eisen (PvE), vlekkenplan, onderzoeken, inrichtingsplan.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907