Van de overheid. Voor ondernemers.

Huren of kopen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Is het gunstiger om een bedrijfspand te huren of te kopen? Er is geen standaard antwoord op deze vraag te geven. Soms is kopen beter, soms huren. Deze afweging zal ieder voor zich moeten maken. Bedenk van tevoren wat voor u het gunstigst is. Wat zijn de voor- en nadelen van huren en kopen?

Op deze pagina:

Huren

Voordelen

 • U bent flexibeler. Huur opzeggen gaat vaak sneller dan verkopen van het bedrijfspand.
 • Grote onderhoudskosten zijn in principe niet voor uw rekening. Let hierbij wel goed op, want andere afspraken zijn mogelijk.
 • Huren legt minder beslag op uw eigen vermogen.

Nadelen

 • U profiteert niet van een mogelijke waardestijging van het pand.
 • De verhuurder stelt veelal de voorwaarden.
 • De ontwikkeling van de huurprijs kan onzeker zijn.
 • Huurcontracten gelden soms voor meerdere jaren en zijn tussentijds niet zomaar op te zeggen.
 • Voor (ingrijpende) bouwkundige aanpassingen van het pand heeft u meestal de medewerking of toestemming van de verhuurder nodig.
 • De huurder van een ruimte in een winkelcentrum kan voor afloop van de huur het huurcontract worden opgezegd als dit nodig is voor de renovatie van het winkelcentrum.

Lees meer over bedrijfsruimte huren.

Kopen

Voordelen

 • U bepaalt zelf hoe lang u in uw pand blijft.
 • U bouwt vermogen op, bijvoorbeeld voor uw pensioen.
 • U heeft de vrijheid om met uw pand te doen wat u wilt.
 • U profiteert zelf van eventueel waardeverhogende investeringen in het pand.

Nadelen

 • In een pand zit eigen vermogen. Dit kunt u niet voor andere zaken gebruiken.
 • Het verkrijgen van onvoldoende hypotheek kan problemen opleveren.
 • U draagt de kosten voor groot én klein onderhoud.
 • Uw pand kan minder waard worden.
 • Het kan moeilijk zijn om uw pand op het gewenste moment en tegen de gewenste prijs te verkopen.

Pacht

In de landbouw spreken we in plaats van over huur over pacht. Pacht is een bijzondere vorm van huur, want het verschil tussen huur en pacht is dat het bij pacht gaat om het in gebruik geven van een onroerende zaak (bijvoorbeeld een boerderij of land) ter uitoefening van landbouw. Ook bij pacht is er sprake van een aantal wettelijke regels waarmee u rekening moet houden bij het aangaan van een pachtovereenkomst.

De bekendste vormen van pacht zijn:

Reguliere pacht

Deze pachtvorm kan worden aangegaan voor een boerderij, losse agrarische bedrijfsgebouwen of los land. Voor een boerderij is de wettelijke duur twaalf jaar. Voor los land of losse bedrijfsgebouwen is dit zes jaar. Na afloop van deze termijn wordt de overeenkomst automatisch verlengd met een periode van zes jaar, tenzij de overeenkomst tijdig wordt opgezegd. De overeenkomst kan onder voorwaarden langer of korter duren. Het aangaan van een overeenkomst voor onbepaalde tijd is niet mogelijk. De prijs moet voldoen aan de eisen van het Pachtprijzenbesluit .

Geliberaliseerde pacht

Deze vorm is flexibeler dan de reguliere variant. Er is minder vastgelegd in de wet. Deze pachtvorm is overigens alleen mogelijk bij de verpachting van los land en duurt korter of langer dan zes jaar.

Teeltpacht

Grond kan ook tijdelijk worden verpacht met teeltpacht voor één- of tweejarige teelten waarvoor vruchtwisseling noodzakelijk is. Deze overeenkomst kan worden aangegaan voor de duur van maximaal één of twee jaar. In dit geval ontstaat alleen een recht om gewassen te telen op het land voor een periode van één of twee jaar. De meeste beschermingsbepalingen gelden niet.

Lees meer over pacht.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907