Van de overheid. Voor ondernemers.

Uw bedrijf en het milieu

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Algemene milieuregels

De meeste ondernemers belasten het milieu niet of weinig. Zij moeten zich houden aan de algemene milieuregels uit het Activiteitenbesluit. In welke categorie uw bedrijf thuishoort en aan welke regels u zich moet houden? Dat hangt af van uw bedrijfsactiviteiten. Gebruik de Activiteitenbesluit Internet Module (AIM) om dit uit te zoeken.

Provinciale regels

Elke provincie heeft een Provinciale Milieuverordening (PMV). In de PMV kunnen provincies extra regels opnemen voor bepaalde milieuproblemen.

Waar moet u op letten?

Aan de volgende zaken zit vaak de nodige (milieu-)wetgeving verbonden:

  • Een bedrijf mag niet teveel geluid produceren. Als ondernemer moet u geluidshinder voorkomen.
  • Voor bedrijfsafval gelden speciale regels. Deze hebben te maken met het scheiden, inzamelen en registreren van afval.
  • Brengt u als producent of importeur verpakte producten en verpakkingen op de Nederlandse markt? Dan bent u verantwoordelijk voor het beheer van de verpakkingen tot en met de afvalfase.

Duurzaam ondernemen

Nauw verwant met milieu is duurzaam ondernemen. Onderneemt u duurzaam of hebt u plannen in die richting? Er zijn verschillendesubsidies voor energie en milieu

Natuurregelgeving

Voor de huisvesting van uw bedrijf en uw bedrijfsomgeving is ook de regelgeving op het gebied van natuurbescherming belangrijk als uw bedrijf in de buurt van een natuurgebied ligt. De regels die daarvoor gelden kunnen van invloed zijn op uw activiteiten en andersom. In het laatste geval heeft u een natuurbeschermingsvergunning nodig. Een actueel dossier bij het bedrijfsleven is de regelgeving in Natura 2000-gebieden.

Natura 2000

Als uitwerking van Europese regelgeving is in Nederland een groot aantal gebieden aangewezen als Natura 2000-gebied. De kans dat ook in uw bedrijfsomgeving een Natura 2000-gebied ligt is dus niet ondenkbaar. De in het Natura 2000-gebied te beschermen vogels, dieren, planten of habitats kunnen beperkingen opleveren voor activiteiten in de omgeving.

Dat betekent dat in en direct grenzend aan die gebieden beperkingen kunnen gelden voor betreding, activiteiten en bedrijfshuisvesting. Over het algemeen zijn bestaande activiteiten toegestaan. Voor uitbreiding daarvan en/of nieuwe activiteiten kunnen vergunnings- en onderzoeksverplichtingen bestaan. Dan moet aangetoond worden dat activiteiten “geen significant effect” hebben op de natuurwaarden van het Naturagebied.

De Natura 2000-regelgeving kent de mogelijkheid van compensatie. De procedure daarvoor is echter zeer uitgebreid, ingewikkeld en kostbaar. Voor een (klein) bedrijf is dat in de praktijk vaak niet te doen. Krijgt u te maken met Natura-2000 regelgeving, dan is het verstandig om een expert in te schakelen.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907