Van de overheid. Voor ondernemers.

Raadpleeg het bestemmingsplan

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

De plankaart lezen

Heeft u een pand of locatie op het oog, zoek deze dan op de plankaart op. De kleur op de kaart geeft de bestemming aan. Bijvoorbeeld: geel is “wonen” en paars is “bedrijven”. Vervolgens kunt u in de regels lezen wat elke bestemming betekent: wat mag wel en wat mag niet op de locatie. En wat betekent dat voor u? De toelichting geeft meer achtergrondinformatie over het waarom van de regels, de oorsprong van het gebied en diverse onderzoeken die het plan onderbouwen.

Relevante informatie vinden

Wat kan helpen bij het lezen van een bestemmingsplan, is het 'scannen' van het digitale document op bepaalde termen. Zoektermen als ‘bedrijven’, ‘milieu’, ‘verkeer’ en ‘parkeren’ brengen u snel naar die delen van de tekst die voor u belangrijke informatie bevatten. De onderwerpen die in een bestemmingsplan staan en die uw bedrijfsvoering kunnen beïnvloeden zijn:

  • Uitbreidingsruimte: hoeveel uitbreidingsruimte is toegestaan voor uw bedrijf? Minimaal 10% is gebruikelijk.
  • Bestemming: welke activiteiten zijn mogelijk op uw locatie en sluiten deze aan bij uw activiteiten?
  • Milieuzonering: heeft of houdt uw bedrijf voldoende milieuruimte?
  • Bereikbaarheid: is er voldoende aandacht voor de ontsluiting van uw bedrijf of locatie?
  • Parkeren: is en blijft er voldoende parkeermogelijkheid op uw terrein en daarbuiten?

Let op: Niet alleen de bestemming van uw eigen perceel beïnvloedt de mogelijkheden voor uw bedrijf beïnvloeden. Ook de bestemming van percelen in de omgeving kan van invloed zijn op uw bedrijfsvoering. Het is dus altijd zaak verder te kijken dan alleen uw eigen terrein.

Hebt u inspraak bij het maken van een bestemmingsplan?

Als uw gemeente een bestemmingsplan wil wijzigen, kan dit gevolgen hebben voor (de toekomst van) uw bedrijf. Voordat de gemeente een bestemmingsplan vaststelt, moet zij belanghebbenden de gelegenheid bieden om te reageren. Daarvoor moet zij een inspraakprocedure volgen. U hebt na publicatie van het ontwerpplan 6 weken de tijd (de indieningstermijn) om het ontwerpplan te bekijken en uw mening te geven. De gemeente bekijkt vervolgens de reacties en maakt een definitief bestemmingsplan. Uiteindelijk stelt de gemeenteraad het bestemmingsplan vast.

Organiseer uw inspraak

Wijziging van het bestemmingsplan in uw buurt kan niet alleen negatieve gevolgen hebben voor uw eigen bedrijf, maar ook voor andere bedrijven in de buurt. Door samen met hen op het plan te reageren, kunt u uw eigen inspraak extra kracht bij zetten. Dat kunt u doen door bijvoorbeeld de plaatselijke ondernemersvereniging in te lichten of contact te leggen met uw branchevereniging of (regionale) werkgeversvereniging. Zij kunnen namens het georganiseerde bedrijfsleven een reactie op het plan geven. Vaak zijn ondernemersorganisaties een vaste gesprekspartner van de gemeente en worden zij in het voortraject al bij de planvorming betrokken. Juist in die fase is inbreng van ondernemers het meest kansrijk.

TIP: Gebruik de Checklist Bestemmingsplan voor Ondernemersverenigingen van de Kamer van Koophandel. Deze kunt u als leidraad gebruiken om een bestemmingsplan te beoordelen en uw inspraak voor te bereiden.

Blijf op de hoogte van plannen

Als de gemeente een bestemmingsplan wil veranderen, maakt zij dat bekend op de eigen website en via de gemeentepagina’s in een officieel aangewezen huis-aan-huisblad. Het kan echter zijn dat u niet in de gemeente woont waar uw bedrijf gevestigd is waardoor u dit blad niet ontvangt. Maak daarom gebruik van hulpmiddelen zodat u gemakkelijk op de hoogte blijft.

Download de Kamer van Koophandel app 'Buurt Update'. Hiermee blijft u gemakkelijk op de hoogte van actuele ruimtelijke plannen in uw omgeving. Met één druk op de knop ziet u welke vergunningen bij u in de buurt zijn aangevraagd en welke plannen er ter inzage liggen.

Meld u aan voor de attenderingsservice van RuimtelijkePlannen.nl. Over alle nieuwe ruimtelijke plannen in uw gemeente krijgt u dan automatisch een bericht.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907