Van de overheid. Voor ondernemers.

Financieel plan

Natuurlijk wilt u het liefst vooraf weten of uw bedrijf winst gaat maken. U wilt duidelijkheid, voor uzelf of omdat u een lening bij de bank aanvraagt. Een financieel plan helpt u daarbij.

Waarom een financieel plan?

Het financieel plan is een hulpmiddel om te bepalen of uw bedrijfsidee haalbaar is. Ook helpt het u financiers te overtuigen geld te verstrekken voor uw onderneming en dus de basis voor uw financieringspitch.

Het maken van een financieel plan hoeft niet moeilijk te zijn. Baseer het op het ondernemingsplan en hou het praktisch. Met een gericht marktonderzoek en een concreet marketingplan (onderdeel van uw ondernemingsplan) zorgt u voor een degelijke onderbouwing van de cijfers.

Het is belangrijk dat u zoveel mogelijk zelf aan de slag gaat met het financieel plan. Aanvullend sparren met een specialist zoals een accountant kan helpen de stap naar een financier zo goed mogelijk voor te bereiden.

alles sluiten

Begrotingen

Het financieel plan bestaat uit 5 begrotingen, waarin u op een rij zet wat u minimaal nodig heeft om te kunnen starten. Welke investeringen u gaat doen en hoe u die gaat financieren. U maakt een inschatting of uw bedrijf rendabel is. Welke omzet u denkt te maken en of uw bedrijf dan winst of verlies maakt. Ook gaat u na of er iedere maand voldoende geld op de bank staat. Dit maakt het financieel plan de basis voor uw succes.

 • Investeringsbegroting Wat heb ik nodig om morgen een goede start te kunnen maken met mijn onderneming?
 • Financieringsbegroting Hoe wordt mijn onderneming gefinancierd en tegen welke voorwaarden?
 • Exploitatiebegroting Hoeveel winst wordt er de komende drie jaar verwacht? Hoe zien de verwachte omzet, inkoop en kosten eruit?
 • Liquiditeitsbegroting Wat gebeurt er per maand op mijn bankrekening? Kom ik niet in de knoop met mijn inkomsten en uitgaven?
 • Begroting privé-uitgaven Hoeveel geld heeft u nodig om (goed) van te kunnen leven?

Waar letten financiers op?

Financiers kijken bij een kredietaanvraag naar zowel harde als zachte elementen. De harde elementen gaan over uw onderneming en uw onderbouwing. De zachte elementen gaan over u en uw ondernemerskwaliteiten. Zorg dus voor een goede presentatie, waaruit blijkt dat u zich verdiept heeft in de taal en informatiebehoefte van de financier. Een financier let bijvoorbeeld op:

 • Ondernemersbeoordeling. Wie is de kredietaanvrager?
 • Ondernemerskwaliteiten en –ervaring.
 • Kwaliteit van het ondernemingsplan en de onderbouwing.
 • Geschiedenis van het bedrijf: omzetcijfers, brutowinsten, cashflow.
 • Bedrijfssector. In welke branche zit de onderneming en welke trends en ontwikkelingen spelen daar?
 • Kredietvorm. De grootte van het krediet en de looptijd.
 • Doel. Waar wordt het krediet voor gebruikt?
 • Taakstellende begroting en financiële verplichtingen. Heeft u in beeld wat er verdiend moet worden om aan uw financiële verplichtingen te voldoen (zakelijk en privé)?
 • Kostenstructuur. Heeft u inzicht in de kostenkant van uw onderneming?
 • Aflossingscapaciteit. Kunt u de aflossingsverplichtingen nakomen zonder het bestaan van het bedrijf in gevaar te brengen?
 • Rendementsvooruitzichten. Heeft u als ondernemer een beeld van de toekomstige ontwikkeling van het bedrijf?
 • Financiële structuur van de onderneming.
 • Privé bestedingen.
 • Toetsing van de markt door een onafhankelijke instantie.
 • Marktonderzoek en branche-informatie.
 • Zekerheden. Welke waarborgen heeft u ingebouwd zodat de financier altijd zijn geld terug kan vorderen?

Grip op uw financiën

Tips

 • Met inbreng van eigen vermogen staat u sterker richting financiers en andere partijen.
 • Onderhandel over de voorwaarden bij financiering. De voorwaarden die gaan over terugbetalen van een financiering kunnen minstens zo belangrijk zijn als de financiering zelf.
 • U vergroot uw kansen bij financiers wanneer u uw aanvraag kunt toelichten in een pitch.
 • Ontdek welke financieringsmogelijkheden er zijn
 • Bekijk het webinar: Hoe kom ik aan financiering?

Tips uit de praktijk

In onderstaand filmpje geeft bedrijfsadviseur, trainer en conflictbemiddelaar Eric Leenderts tips over financiën en het financieel plan:

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

KvK-Financieringsdesk 0800-1014