Van de overheid. Voor ondernemers.

Fiscale mogelijkheden

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Als ondernemer maakt u zakelijke kosten. Deze kosten zijn meestal aftrekbaar van de winst en/of er zijn fiscale regelingen op toe te passen.

Door slim gebruik te maken van deze aftrekposten en fiscale regelingen kunt u uw lasten verlagen. Denk hierbij aan:

Infographic_aftrekposten

Afschrijvingstermijn versnellen

Binnen uw fiscale mogelijkheden (VAMIL, willekeurig afschrijving) kunt u kosten van waardevermindering van een investering sneller ten laste van de winst brengen. U haalt hiermee het fiscale voordeel naar voren en betaalt hierdoor in die jaren minder belasting. In latere jaren heeft u minder of geen afschrijving meer waardoor u dan iets meer betaalt. Naar het begin

Auto privé of zakelijk

Een auto van de zaak kost - naast de reguliere autokosten - een percentage aan bijtelling over de cataloguswaarde. Aan een auto die privé gereden wordt zijn weer andere kosten verbonden, zoals het niet aftrekbaar zijn van onderhoudskosten. Ga daarom bij de aanschaf van een auto, maar ook jaarlijks, na welke keuze het voordeligst is. Bekijk de keuzemogelijkheden. Naar het begin

BTW op onbetaalde facturen terugvorderen

BTW die u aan afnemers in rekening brengt moet u soms al afdragen voordat uw factuur betaald wordt. Blijkt de factuur uiteindelijk oninbaar, dan kunt u de afgedragen BTW terugvragen bij de Belastingdienst. U dient hiervoor binnen één maand nadat de oninbaarheid blijkt een verzoek in te dienen bij de Belastingdienst. Oninbaarheid is er in ieder geval zodra de curator in een faillissement meldt dat er geen betaling meer te verwachten is. Ook indien u twee jaar na uw factuur geen betaling heeft ontvangen, ondanks en incassotraject. Vermeld in een verzoek altijd naam en adresgegevens van u en uw debiteur, datum en nummer van de factuur, het factuurbedrag en het onbetaalde BTW-bedrag. Maak aannemelijk dat de debiteur niet heeft betaald en ook niet meer zal betalen. Naar het begin

Optimale benutting regelingen door signalering grensbedragen

Diverse fiscale regelingen kennen een drempelbedrag om de regeling te mogen toepassen. Zo kent de Kleinschaligheids Investerings Aftrek een drempel van € 2.300. Investeert u in dit jaar en volgend jaar, bekijk dan of u de drempel in beide jaren overstijgt. Zo niet dan kunt u beter alle investeringen in één jaar doen. In 2015 mag u bij investeringen tussen de € 2.301 en € 55.745 bijvoorbeeld 28% van de investering als extra aftrek in mindering brengen op de winst. Naar het begin

Rechtsvormkeuze heroverwegen

Naast het aspect aansprakelijkheid is de fiscaliteit een belangrijke reden voor rechtsvormkeuze. Door de werking van- en wijzigingen in fiscale regelingen is het verstandig periodiek na te gaan of u niet in een te dure rechtsvorm onderneemt. Naar het begin

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

KvK-Financieringsdesk

Bel: 0800-1014