Van de overheid. Voor ondernemers.

Factoring/debiteurenfinanciering

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Voor ondernemers die het risico van niet of slecht betalende debiteuren tot een minimum willen beperken, is er factoring. Ook wel debiteurenfinanciering genoemd.

Bij factoring geeft een bank of factoringmaatschappij (factor) u een bepaalde kredietvorm of schiet een factuurbedrag voor. Ook kan deze uw debiteurenbeheer (deels) overnemen. De factor betaalt uw openstaande facturen, waardoor u achterstanden van uw klanten niet op hoeft te vangen met uw werkkapitaal. Houd er wel rekening mee dat risicovolle debiteuren meestal niet door het factoringbedrijf worden gefinancierd.

Wat staat er tegenover?

U betaalt de factor een vergoeding voor de factoring. Deze vergoeding voor factoring bedraagt meestal een percentage van uw omzet of een bepaald percentage per factuur. Juridisch gezien is factoring de verpanding van uw vorderingen aan de factoringmaatschappij. Bedenk dat vooral grotere partijen waarmee u zaken doet (uw debiteuren) een verpandingsverbod in het contract kunnen opnemen.

Er zijn tegenwoordig ook partijen die alleen op basis van debiteuren een financiering verstrekken, waarbij een percentage per ingediende factuur betaald wordt. Hierdoor is deze vorm van debiteurenfinanciering ook geschikt geworden voor het MKB. Bij deze financiering blijft uzelf in contact met de debiteur. Er gelden wel een aantal voorwaarden:

  • een minimale jaaromzet;
  • voldoende debiteuren met een minimaal debiteurenbedrag;
  • een paar jaar een positieve cashflow.

De prijs die u voor uw facturen betaalt, wordt bepaald op basis van het (her)berekende risico op uw debiteuren. Bij deze (her)berekening wordt onder meer gekeken naar hoe goed uw debiteuren zich aan de door u gestelde betalingstermijnen houden en hoe vaak een factuur wordt betwist door uw klant. Hoe beter uw relatie met de klant, des te beter het betalingsgedrag en des te hoger de koopprijs van de factor. U wordt zo dus niet alleen beloond voor uw geleverde producten en/of diensten (=factuur), maar ook voor het optimaal houden van de klant/leverancier-relatie (= betalingsgedrag).

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de KvK-Financieringsdesk

Bel: 0800-1014