Van de overheid. Voor ondernemers.

Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Wanneer u als ondernemer op zoek bent naar ondernemerskrediet dan doet u er goed aan om uw licht eens op te steken in uw provincie.

Regionaal

In diverse provincies zijn er regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) actief. Deze ROM’s hebben tot doel de regionale- en lokale economie te verstevigen.

Regioversterking

ROM’s hebben de ambitie om de regio een aantrekkelijke vestingplek te maken. Zo willen diverse regio’s in 2020 in de top 20 van de meest innovatieve regio’s van Europa staan. Daarom besluiten diverse provincies extra geld uit te trekken om de regionale- en lokale economie te versterken. Groei van de werkgelegenheid en versteking van het innovatief vermogen zijn vaak gunstig voor de regio.

Hoe werkt een ROM?

Gezamenlijk hadden de verschillende ROM’s in Nederland in 2014 een pot van 630 miljoen euro beschikbaar. De ROM’s investeren met name in innovatieve en snelgroeiende regionale bedrijven en herstructureren vervallen bedrijventerreinen. Ze verstrekken risicokapitaal aan ondernemers en kunnen zelfs aandeelhouder worden in deze bedrijven. Daarnaast begeleiden ze ondernemers in hun bedrijfsvoering en stimuleren zij deze ondernemers om zich in de regio te vestigen.

ROM’s per provincie

Er bestaan verschillen in budget per provincie. Ook de aanvragen om in aanmerking te komen zijn verschillend per ROM. Kijk voor de diverse mogelijkheden binnen u provincie en de wijze van aanvragen op:

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

KvK-Financieringsdesk

Bel: 0800-1014