Van de overheid. Voor ondernemers.

Valt uw privévermogen onder het faillissement?

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Eenmanszaak

Heeft u een eenmanszaak? Dan wordt er beslag gelegd op uw hele vermogen. Dus ook op uw privévermogen. U kunt dan ook privé failliet gaan.

Vof

Bent u vennoot in een vennootschap onder firma (vof) en u gaat failliet? Dan zijn ook alle andere vennoten failliet. Bent u vennoot en een natuurlijk persoon, dan valt uw privévermogen in het faillissement.

Cv

Bij een commanditaire vennootschap (cv) maakt het uit of u een stille vennoot of een beherende vennoot bent. Bent u een beherende vennoot en een natuurlijk persoon, dan valt uw privévermogen in het faillissement. Bent u een stille vennoot, dan blijft uw privévermogen buiten schot. U raakt alleen het bedrag kwijt dat u in de cv heeft gestoken.

Bv, nv, vereniging, stichting en coöperatie

Bv's, nv's, verenigingen, coöperaties en stichtingen zijn rechtspersonen. Alleen het vermogen van de rechtspersoon valt in het faillissement. Het privévermogen van de bestuurder blijft buiten schot. Behalve als een bestuurder privé aansprakelijk wordt gesteld. Dat kan bij:
  • onbehoorlijk bestuur, zoals onrechtvaardige persoonlijke verrijking ten koste van schuldeisers
  • een gebrek aan een behoorlijke boekhouding
  • het niet deponeren van jaarstukken
  • het aangaan van verplichtingen waarvan de bestuurder weet dat de rechtspersoon die niet kan nakomen.
U bent ook privé aansprakelijk als u een overeenkomst niet alleen tekent als bestuurder, maar ook als privépersoon. Bijvoorbeeld als u geld leent voor uw onderneming en de bank vraagt u om als privépersoon mee te tekenen.

Gemeenschap van goederen

Bent u getrouwd in gemeenschap van goederen? Of heeft u een geregistreerd partnerschap met een gemeenschap van goederen? Als uw privévermogen in het faillissement valt, geldt dat ook voor dat van uw partner. U bent dus allebei volledig aansprakelijk met uw gezamenlijke privévermogen. Met huwelijkse voorwaarden voorkomt u dat u allebei privé aansprakelijk bent als uw bedrijf failliet gaat.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222