Van de overheid. Voor ondernemers.

VAR-DBA voor zzp’ers veelgestelde vragen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst | Kamer van Koophandel

Sinds 1 mei 2016 geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Vanaf dat moment vervangt de modelovereenkomst de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) voor zzp'ers. De meeste zzp’ers in Nederland hebben hierover inmiddels een brief ontvangen van staatssecretaris Wiebes. Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Voortaan geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Zzp’ers kunnen geen VAR meer aanvragen en maken voortaan gebruik van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. De modelovereenkomsten staan op belastingdienst.nl.

U kunt nu het volgende doen:

  1. Bedenk samen met de opdrachtgever of u een modelovereenkomst nodig heeft. In veel gevallen is het duidelijk dat een zzp'er niet in loondienst werkt. Denk aan een schilder die steeds voor verschillende particulieren werkt. U hoeft in deze gevallen geen modelovereenkomst te gebruiken. Als u twijfelt, kunt u met uw opdrachtgever gebruikmaken van een modelovereenkomst, maar dit is niet verplicht.
  2. Zoek een modelovereenkomst die past bij de manier waarop u werkt
  3. Leg vast volgens welke modelovereenkomst u werkt. Stuur bijvoorbeeld de modelovereenkomst als bijlage mee in de mail waarin u afspraken maakt met uw opdrachtgever. Of verwijs naar het nummer van de modelovereenkomst.
  4. Werk volgens de afspraken in de gekozen modelovereenkomst. Zolang u en uw opdrachtgever dat doen, is er geen sprake van loondienst en hoeft uw opdrachtgever geen loonheffingen in te houden.

Net als bij de VAR is het gebruik van de modelovereenkomst niet verplicht. Voor het bestaan van een dienstbetrekking moeten 3 aspecten aanwezig zijn:

  1. persoonlijke arbeid
  2. loon
  3. gezag

Ontbreekt 1 van deze 3 aspecten, dan is er geen dienstbetrekking. Is duidelijk dat er geen sprake is van een dienstbetrekking? Dan is een modelovereenkomst ook niet noodzakelijk. Een modelovereenkomst geeft u en uw opdrachtgever echter wel zekerheid over de arbeidsrelatie. Download een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor uw branche of beroepsgroep.

De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor de overeenkomst. Dat hoeft niet een modelovereenkomst van de Belastingdienst te zijn. U mag ook een eigen overeenkomst gebruiken.

In de algemene modelovereenkomsten zijn de relevante bepalingen geel gemarkeerd. Die bepalingen mag u niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Ja, dat mag, maar meestal niet nodig. In veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf, dan kunt u het makkelijkst een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen gebruiken. U kunt dan direct aan de slag. Wilt u toch liever een eigen overeenkomst opstellen en door de Belastingdienst laten beoordelen? Baseert u zich dan op de algemene modelovereenkomsten of de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de juiste bepalingen staan. Meer over het voorleggen van een eigen overeenkomst leest u op de site van de Belastingdienst.

Nee. De algemene modelovereenkomsten zijn geschikt voor alle type opdrachten. Het maakt daarbij niet uit in welke branche u werkt of wat uw beroep is. Als u werkt volgens de afspraken die in de modelovereenkomst staan, is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting en premies volksverzekeringen te betalen. Het werken met een modelovereenkomst is niet verplicht, maar wel handig als u die zekerheid wilt.

Als u geen gebruik maakt van een modelovereenkomst van de Belastingdienst, dan hebt u geen zekerheid over de dienstbetrekking. Als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, dan moeten de opdrachtnemer en de opdrachtgever alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Ook wanneer u via een persoonlijke bv werkt, blijft de kans bestaan dat er sprake is van een dienstbetrekking. Als er namelijk een plicht is tot persoonlijke arbeid, ontstaat een overeenkomst met een natuurlijk persoon. Dus niet met uw bv.

Bij een fictieve dienstbetrekking bent u wel opdrachtnemer en werkt u met een opdrachtgever. Maar door de manier waarop u met elkaar werkt, ontstaat volgens de wet toch een dienstbetrekking. En dat betekent voor de opdrachtgever de inhoudingsplicht voor de loonheffing, premie werknemersverzekering en de bijdrage zorgverzekeringswet. De opdrachtgever kan loonheffingen aan u doorbelasten. Door een modelovereenkomst te gebruiken en in de praktijk ook te werken volgens die overeenkomst, voorkomt u dit.

De zzp’er en de opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk. Zolang de zpp’er en de opdrachtgever volgens een modelovereenkomst van de Belastingdienst werken, is er geen sprake van loondienst. De opdrachtgever hoeft dan geen loonbelasting en premies volksverzekering te betalen. Als de zzp’er zijn aangifte inkomstenbelasting doet, beoordeelt de Belastingdienst of de zzp’er ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Dat mag. Dit kan ook zo in de overeenkomst opgenomen worden. Zorg er dan wel voor dat u er ook in opneemt dat uw opdrachtgever u direct informeert over een eventuele naheffing. U kunt dan binnen de termijn in bezwaar gaan. Als de opdrachtgever de loonheffingen aan u doorschuift, kunt u zelf in bezwaar gaan bij de Belastingdienst. U moet in bezwaar gaan binnen 6 weken na de datum die op de naheffingsaanslag staat. Als u het onterecht vindt dat uw opdrachtgever de loonheffingen naar u doorschuift, kunt u bij de rechtbank een gerechtelijke procedure beginnen.

Mocht uw opdrachtgever u niet op tijd informeren over de naheffing, waardoor u niet op tijd in bezwaar kunt gaan bij de Belastingdienst, kunt u vragen om een ambtshalve vermindering.

Let op: krijgt uw opdrachtgever een boete of naheffing voor premies voor de werknemersverzekering en bijdrage zorgverzekeringswet? Die mogen niet aan u worden doorbelast. Bepalingen hierover in de overeenkomst zijn dan ook niet geldig.

Meer informatie

  • Op de website van de Belastingdienst vindt u meer vragen en antwoorden over de nieuwe werkwijze met de modelovereenkomst.
  • Staat uw vraag er niet tussen? Kijk op belastingdienst.nl voor uitgebreide informatie over de DBA.

Webinar: DBA/Modelovereenkomst voor zzp'ers

Bekijk dit webinar van de Belastingdienst hier terug.

Meldpunt DBA

Denkt u dat de wet DBA onbedoelde effecten met zich meebrengt, dan kunt u dit melden via het Meldpunt DBA. Op basis van uw meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Deze knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op.

Hoe denken andere ondernemers hierover?

Wilt u weten hoe andere ondernemers omgaan met de introductie van de modelovereenkomst? Haak dan in op de gesprekken op Higher Level, het forum waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke sector elkaar adviseren.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst
Kamer van Koophandel
0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907