Van de overheid. Voor ondernemers.

VAR-DBA voor opdrachtgevers: veelgestelde vragen

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst | Kamer van Koophandel

Eerder dit jaar werd de Wet DBA ingevoerd. Onderdeel van deze wet is de modelovereenkomst, opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). Insteek van deze overeenkomst moet zijn dat er géén sprake is van loondienstverband. In de Wet DBA zijn de opdrachtgever en de opdrachtnemer (zzp'er) verantwoordelijk voor de (fiscale) gevolgen van de overeenkomst.

Staatssecretaris Wiebes van Financiën heeft 18 november jl. aangekondigd de handhaving van de Wet DBA uit te stellen tot 2018. Dit om meer duidelijkheid te geven over het gebruik van de overeenkomst. Van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verwacht dat zij voorbereidingen (blijven) treffen om zo snel mogelijk met de modelovereenkomst aan de slag te gaan.

Op deze pagina vindt u antwoord op de meest gestelde vragen.

Voortaan geldt de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA). Zzp’ers kunnen geen VAR meer aanvragen en moeten voortaan gebruik maken van modelovereenkomsten van de Belastingdienst. De modelovereenkomsten staan op belastingdienst.nl.

Net als bij de VAR is het gebruik van de modelovereenkomst niet verplicht. Voor het bestaan van een dienstbetrekking moeten 3 aspecten aanwezig zijn:

  1. persoonlijke arbeid uitvoeren
  2. loon ontvangen
  3. gehoor geven aan gezag

Ontbreekt 1 van deze 3 aspecten, dan is er geen dienstbetrekking. Is duidelijk dat er geen sprake is van een dienstbetrekking? Dan is een modelovereenkomst ook niet noodzakelijk. Een modelovereenkomst geeft u echter wel zekerheid. Vraag uw opdrachtnemer daarom om een modelovereenkomst. Of download zelf een algemene modelovereenkomst of modelovereenkomst voor uw branche of beroepsgroep.

De opdrachtnemer en opdrachtgever zijn samen verantwoordelijk voor de overeenkomst. Dat hoeft niet een modelovereenkomst van de Belastingdienst te zijn. U mag ook een eigen overeenkomst gebruiken.

In de algemene modelovereenkomsten zijn de relevante bepalingen geel gemarkeerd. Die bepalingen mag u niet aanpassen. De niet-gemarkeerde artikelen kunt u aanvullen en aanpassen aan uw eigen situatie, als dat niet in strijd is met de gemarkeerde artikelen.

Ja, dat mag, maar het meestal niet nodig. In veel gevallen is het duidelijk dat er geen sprake is van loondienst. Twijfelt u of wilt u zekerheid vooraf, dan kunt u het makkelijkst een algemene modelovereenkomst of een modelovereenkomst voor branches en beroepsgroepen gebruiken. U kunt dan direct aan de slag. Wilt u toch liever een eigen overeenkomst opstellen en door de Belastingdienst laten beoordelen? Baseert u zich dan op de algemene modelovereenkomsten of de modelovereenkomsten voor branches en beroepsgroepen. Zo weet u zeker dat in uw overeenkomst de juiste bepalingen staan. Meer over het voorleggen van een eigen overeenkomst leest u hier.

Als u geen gebruik maakt van een modelovereenkomst van de Belastingdienst, dan hebt u geen zekerheid over de dienstbetrekking. Als de Belastingdienst vindt dat er wel sprake is van loondienst, dan moeten u en de opdrachtnemer alsnog loonbelasting en premies volksverzekeringen betalen over de vergoeding.

Een modelovereenkomst is niet verplicht. U kunt ook zelf bepalen of u wel of geen loonheffingen moet inhouden. Dat kan bijvoorbeeld met de voorbeeldbepalingen van de Belastingdienst. Bij een controle kijkt de Belastingdienst naar de manier waarop u werkt en beoordeelt dan of er sprake is van loondienst. Is er toch sprake van loondienst? Dan moet u alsnog loonheffingen betalen. En mogelijk krijgt u een boete.

Bij een fictieve dienstbetrekking bent u wel opdrachtgever en werkt u met een opdrachtnemer. Maar door de manier waarop u met elkaar werkt, ontstaat volgens de wet toch een dienstbetrekking. En dat betekent voor u de inhoudingsplicht voor de loonheffing, premie werknemersverzekering en de bijdrage zorgverzekeringswet. Door een modelovereenkomst te gebruiken en in de praktijk ook te werken volgens die overeenkomst, voorkomt u een dienstbetrekking.

U en de zzp’er zijn samen verantwoordelijk. Zolang jullie allebei volgens een modelovereenkomst van de Belastingdienst werken, is er geen sprake van loondienst. U hoeft dan geen loonbelasting en premies volksverzekering te betalen. Als de zzp’er zijn aangifte inkomstenbelasting doet, beoordeelt de Belastingdienst of de zzp’er ondernemer is voor de inkomstenbelasting.

Dat mag. U kunt hierover ook afspraken maken in de modelovereenkomst.

Let op: een eventuele boete en de nageheven premies voor de werknemersverzekering en bijdrage zorgverzekeringswet mag u niet doorbelasten. Ook niet als u daarover een bepaling opneemt in de modelovereenkomst.

U kunt natuurlijk ook een bemiddelingsbureau inschakelen als u een zzp’er wilt inhuren. Als dat gaat met een tussenkomstmodel wordt het bemiddelingsbureau de formele opdrachtgever van de zzp’er. Als opdrachtgever heeft u dus geen directe overeenkomst met de zzp'er. Het risico op het ontstaan van een dienstbetrekking ligt dan ook bij het bemiddelingsbureau. Mogelijk wil het bemiddelingsbureau wel afspraken met u maken over de doorbelasting van eventuele naheffingen of het voorkomen hiervan door eisen te stellen aan duur en maximum aantal uren. Het kan ook met een bemiddelingsmodel. Dan brengt het bureau u en de zzp'er bij elkaar. U wordt dan wel opdrachtgever. En de zzp’er wordt uw opdrachtnemer. Die arbeidsrelatie legt u vast in een modelovereenkomst. Het bemiddelingsbureau kan u daarbij helpen.

Meer informatie

  • Op de website van de Belastingdienst vindt u meer vragen en antwoorden over de nieuwe werkwijze met de modelovereenkomst.
  • Staat uw vraag er niet tussen? Kijk op belastingdienst.nl voor uitgebreide informatie over de DBA.
  • Bekijk het webinar DBA/Modelovereenkomst voor opdrachtgevers dat u onderaan deze pagina vindt in het promotieblok.

Meldpunt DBA

Denkt u dat de wet DBA onbedoelde effecten met zich meebrengt, dan kunt u dit melden via het Meldpunt DBA. Op basis van uw meldingen inventariseren het ministerie van Financiën en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid de knelpunten. Deze knelpunten pakken zij samen met branche- en belangenorganisaties op.

Hoe denken andere opdrachtgevers hierover?

Wilt u weten hoe andere opdrachtgevers omgaan met de introductie van de modelovereenkomst? Haak dan in op de gesprekken op Higher Level, het forum waar ondernemers en experts uit zowel de private als de publieke sector elkaar adviseren.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst
Kamer van Koophandel