Van de overheid. Voor ondernemers.

VAR is modelovereenkomst geworden

In 2016 werd de Wet DBA ingevoerd. In de Wet DBA zijn opdrachtgever en opdrachtnemer (zzp'er) samen verantwoordelijk voor de fiscale gevolgen als de Belastingdienst oordeelt dat er sprake is van een dienstverband. Met een modelovereenkomst kunnen zij dit voorkomen. De modelovereenkomst is de opvolger van de Verklaring Arbeidsrelatie (VAR). De handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 2018. Maar van zowel de opdrachtgever als opdrachtnemer wordt verwacht dat zij zo snel mogelijk met de modelovereenkomst aan de slag gaan.

VAR-DBA voor zzp’ers: veelgestelde vragen

De Wet DBA, wat betekent dit voor u als zzp'er en wat moet u doen?

VAR-DBA voor opdrachtgevers: veelgestelde vragen

De Wet DBA, wat betekent dit voor u als opdrachtgever en wat moet u doen?

Modelovereenkomst

Met een modelovereenkomst maken opdrachtgever en opdrachtnemer duidelijk dat er géén sprake is van loondienstverband.