Van de overheid. Voor ondernemers.

Verkoopmemorandum

Als iemand interesse heeft om uw bedrijf te kopen, wil hij weten wat hij krijgt voor zijn geld. Met een verkoopmemorandum helpt u hem op weg.

Doel van het verkoopmemorandum

Het doel van een verkoopmemorandum is om een kandidaat-koper voldoende inzicht te geven in uw bedrijf en de waarde ervan. In dat geval heeft hij aan de globale bedrijfsinformatie uit de profielschets niet genoeg. In het verkoopmemorandum beschrijft u onder meer de geschiedenis van uw bedrijf, de reden waarom u het bedrijf verkoopt, de organisatiestructuur en de financiële situatie.

Inhoud van het verkoopmemorandum:

  • introductie;
  • samenvatting van het memorandum;
  • geschiedenis en achtergrond van uw onderneming;
  • informatie over uw producten en diensten;
  • beschrijving van de markt;
  • productiegegevens;
  • organisatiestructuur en -cultuur;
  • financiële gegevens van uw bedrijf;
  • overige informatie, bijvoorbeeld of u een octrooi heeft.

Zorg voor een geheimhoudinsgovereenkomst

Toon het verkoopmemorandum alleen aan serieus geïnteresseerde kandidaat-kopers en laat hen eerst een geheimhoudingsovereenkomst tekenen. Het verkoopmemorandum bevat namelijk veel informatie over uw bedrijf. Vraag advies van een deskundige bij het opstellen van een verkoopmemorandum.

Heeft u nog vragen?

Neem contact op met de Kamer van Koophandel

088-585 2222