Van de overheid. Voor ondernemers.

Tips als u een bedrijf start

Tips om goed te starten

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst | Kamer van Koophandel

Op deze pagina vindt u tips om rekening mee te houden wanneer u een bedrijf start en runt.

Hou er rekening mee dat u belasting moet betalen. De btw betaalt u meestal per kwartaal en de inkomstenbelasting per jaar. Zorg ervoor dat er voldoende geld op uw rekening staat om de belastingen te kunnen betalen. En betaal op tijd. Dan voorkomt u dat u rente (en eventueel een boete) moet betalen. Wilt u uitstel van betaling aanvragen? Doe dat dan zodra u in de gaten heeft dat u tijdelijk niet kunt betalen.

Kijk of u in aanmerking komt voor voordelige fiscale regelingen zoals de MKB-winstvrijstelling, de zelfstandigenaftrek, de startersaftrek en de kleineondernemersregeling voor de btw.

In de eerste 5 jaar mag je 3 keer de startersaftrek benutten, die dan boven je zelfstandigenaftrek komt. Het is natuurlijk handig als je dat doet in de jaren dat je veel winst maakt. Maar wat als je winst gewoon steeds lager is dan je zelfstandigenaftrek? Daar is ook een oplossing voor. Je mag dan namelijk verrekenen.

Moet u inkomstenbelasting betalen? Als u een voorlopige aanslag aanvraagt, kunt u maandelijks vooraf uw belasting betalen. Zo voorkomt u dat u een groot bedrag ineens moet betalen.

Maakt u in het ene jaar veel meer winst dan in een ander jaar? Dan betaalt u waarschijnlijk meer belasting dan wanneer uw winst gelijkmatig was verdeeld over een aantal jaren. Kijk of u gebruik kunt maken van de middelingsregeling. Met de middelingsregeling berekent u uw gemiddelde inkomsten over een periode van 3 opeenvolgende kalenderjaren. Zijn de nieuwe bedragen lager dan uw belastingaanslagen? Dan krijgt u misschien geld terug.

Het is handig om uw zakelijke en persoonlijke financiën gescheiden te houden. Maar dat betekent niet persé dat u een zakelijke rekening moet hebben. Vaak brengt dat extra kosten met zich mee.

Reist u voor uw werk met de trein? Treinkaartjes zijn belast met 6% btw. Als uw onderneming btw mag aftrekken, kunt u de 6% btw op uw zakelijke treinkaartje aftrekken.

Als uw laptop van de zaak uit uw huis gestolen wordt, valt deze schade vaak niet onder uw inboedelverzekering. Vraag bij uw verzekeraar na of u ook voor uw zakelijke eigendommen verzekerd bent.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst
Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 1585