Van de overheid. Voor ondernemers.

Scenarioplanning

Deze informatie is geplaatst door: Kamer van Koophandel

Creëren toekomstscenario's geeft inzicht

Ontwikkelingen in de toekomst hebben een grote impact op de strategie en de inrichting van uw organisatie. De toekomst laat zich echter niet voorspellen. Het creëren van verschillende toekomstscenario's geeft u belangrijk inzicht dat u kunt gebruiken bij de beslissingen van vandaag.

Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst

Scenarioplanning is een methode om die verschillende toekomstbeelden te creëren. De methode is geen manier om de toekomst te voorspellen, maar om met onzekerheid om te kunnen gaan. Een goed toekomstscenario is mogelijk, geloofwaardig en relevant:

  • mogelijk en geloofwaardig: het scenario zou werkelijkheid kúnnen worden;
  • relevant: het scenario beschrijft ontwikkelingen die een grote impact op uw bedrijf of uw branche hebben.

Scenario's geven inzicht in heden en toekomst

Scenario’s geven nieuw inzicht op het heden en helpen bij strategievorming voor de toekomst.

Op basis van de toekomstscenario's kunt u:

  • nadenken over een strategie waarmee uw bedrijf in alle scenario's succesvol is;
  • verschillende strategieën ontwikkelen voor de verschillende scenario's en uw organisatie zodanig inrichten dat u snel op nieuwe ontwikkelingen in kunt springen.

Een scenariotraject bestaat uit de volgende stappen:

1. Probleemstelling definiëren

Deze kan zowel smal als breed zijn. ‘Moeten we wel of niet gaan exporteren naar China?’ is een voorbeeld van een smalle probleemstelling. ‘Wat gebeurt er de komende jaren in de sector?’ is een voorbeeld van een brede probleemstelling.

2. Onderzoek naar afhankelijke en sturende trends

Afhankelijke trends zijn ontwikkelingen die direct van invloed zijn op de organisatie of de sector. Sturende trends zijn ontwikkelingen die op de afhankelijke trends van invloed zijn, bijv. politieke of demografische ontwikkelingen. Het onderzoek kan bestaan uit bronnenonderzoek, diepte-interviews en workshops.

3. Scenariomatrix opstellen

Scenario’s zijn alternatieve beschrijvingen van de toekomst. De meest relevante trends zijn daarom de meest onzekere trends met de hoogste impact op de organisatie of de branche. De variatie in de twee sturende trends met de hoogste impact en onzekerheid vormen de basis voor de scenariomatrix.

scenariomatrix

4. Scenario’s creëren

De verschillende scenario’s bestaan uit drie onderdelen. De eigenlijke beschrijving van de toekomst (WAT), het plot, oftewel de weg naar de toekomst (HOE) en de logica achter het scenario (WAAROM).

5. Implicaties bepalen

Het antwoord op de vraag: wat betekenen de scenario’s in het licht van de probleemstelling? Welke conclusies worden eruit getrokken?

6. Wegwijzer definiëren

Scenario’s zijn geen voorspelling van de toekomst, maar een verkenning van mogelijke toekomstbeelden. In de laatste stap worden daarom wegwijzers gedefinieerd. Dit zijn gebeurtenissen of ontwikkelingen in de toekomst die aanwijzingen geven over de richting waar de toekomst heen gaat. En wat zijn dan de eventuele beslissingen die genomen dienen te worden?

Uitvoeren van scenarioplanning

Scenarioplanning levert de rijkste resultaten als het wordt uitgevoerd met meerdere mensen die meerdere functies, en dus invalshoeken, representeren. Ook kan het verrijkend zijn personen van buiten de organisatie in het proces te betrekken.

U kunt scenarioplanning zo uitgebreid uitvoeren als u wenst. Informatie zoeken op internet kost minder tijd dan het houden van interviews met experts, maar u loopt de kans invalshoeken of trends over het hoofd te zien. Ook de uitwerking van de scenario’s kan verschillen, van tekstuele beschrijvingen tot getekende ‘storyboards’ of zelfs complete videoproducties.

Deze informatie is geplaatst door:

Kamer van Koophandel

Heeft u nog vragen?

Stel ze aan een adviseur van de Kamer van Koophandel

Bel: (088) 585 2222

0017-bespreking 0024-vind-je-collega 0027-reserveren-ruimte 1008-oog 1012-rijkspas 2001-kalender 2008-computer 2054-smartphone 4070-beschermen 4094-werkgelegenheid 5000-grootstedelijk 5066-milieu 6005-starters 6019-innovatie 6023-ondernemen 6024-ondernemingen 6028-producten 6033-zzp 6034-handel 9001-rekening 9004-belastingen 9012-koopwoning Facebook GooglePlus 10 likes LinkedIn Twitter YouTube budget-9000 check_dik check_dun chevron-down chevron-right-bold chevron-right chevron-up circle-minus circle-plus communicatie-2022 consument-6003 contact-2005 delenCreated with Sketch. discussies download ear-4001 email-2012 enquete worldCreated with Sketch Beta. externe-link-2013 facts-and-figures-1013 filter gemeente-5001 groep-mensen-0015 Artboard 1Created with Sketch. help home-2004 home info inhoud kalender-dun landbouw-6020 link-external link mening menu-3903 minus-circle-filled minus minus_thin overzicht pijl-beneden-1002 pijl-boven-1004 pijl-links-1001 pijl-met-hoek pijl-rechts-1003 pijl play-button plus-circle-filled plus plus_thin search sluiten-circle sluiten squircle telefoon-0022 top user-3905 video-2017 wet-7003 world zoek-3907