Van de overheid. Voor ondernemers.

Btw-schulden? Check uw administratie

Deze informatie is geplaatst door: Belastingdienst

Als u btw-aangifte doet, kan het weleens voorkomen dat u een factuur vergeet. Dan heeft u te weinig btw betaald. Of te weinig teruggevraagd.

Extra aandacht voor btw-schulden

De Belastingdienst besteedt extra aandacht aan te weinig betaalde btw: de btw-schulden. Als een ondernemer een te lage omzet in zijn btw-aangifte invult, betaalt hij minder btw. Dat is oneerlijk ten opzichte van andere ondernemers. Als u te weinig omzet aangeeft, moet u rekening houden met een aanslag en een boete voor de niet-betaalde btw.

Als u per ongeluk een te lage omzet opgeeft en u uw aangifte zelf verbetert, is er meestal geen probleem. Zolang u zelf uw aangifte op tijd aanpast (dus voordat de Belastingdienst u wijst op een fout in uw aangifte) en zolang het bedrag dat u vergeten bent niet te hoog is, krijgt u meestal geen boete. Het is dus verstandig om btw-schulden te voorkomen of ze snel te herstellen. Hoe u dat doet, leest u hier.

Btw-schulden voorkomen

Wilt u zeker weten dat u alle btw over de afgelopen jaren heeft aangegeven en betaald? Doe dan regelmatig de 'btw betaald?'-check aan de hand van uw administratie. Dat kan op twee manieren:

Uw onderneming maakt een jaarrekening

  • Kijk in uw jaarrekening bij de rubriek 'vlottende passiva/kortlopende schulden' naar de post 'Belastingen, premies en sociale verzekeringen'. Dit is het verzamelbedrag van de te betalen of terug te krijgen belastingen.
  • Vaak is de post verderop in uw jaarrekening uitgesplitst naar verschillende belastingsoorten (inkomstenbelasting, omzetbelasting/btw, enzovoorts). Kijk bij het onderdeel omzetbelasting/btw'.
  • De bedragen die staan bij 'te suppleren', zijn de bedragen die u nog moet betalen (of terugkrijgen). U moet ook aangifte doen.
  • U moet aangifte doen met een suppletie omzetbelasting. De 'Suppletie omzetbelasting' vindt u bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl.

Het kan zijn dat u over meerdere jaren nog btw moet betalen. In de jaarrekening worden deze bedragen meestal apart genoemd. Heeft degene die uw jaarrekening maakt die splitsing niet gemaakt? Vraag hier dan om.

Uw onderneming maakt geen jaarrekening

Bent u zzp'er of heeft uw bedrijf weinig personeel? Dan hoeft u meestal geen jaarrekening te maken. De 'btw betaald?'-check doet u dan als volgt.

  • Vergelijk de facturen in uw administratie met uw btw-aangiften van de laatste jaren.
  • Is er een verschil? Dat kan betekenen dat u btw terugkrijgt of dat u btw moet betalen.
  • In beide gevallen moet u een suppletie omzetbelasting invullen. De 'Suppletie omzetbelasting' vindt u bij Inloggen voor ondernemers op belastingdienst.nl.

Als u het lastig vindt om de vergelijking te maken, kunt u een adviseur (boekhouder, accountant, fiscaal adviseur of administratiekantoor) vragen u te helpen.

Doet iemand anders de administratie voor uw onderneming? Dan kan deze persoon u helpen om te bepalen of u nog een btw-schuld heeft en hoe hoog die schuld is.

Deze informatie is geplaatst door:

Belastingdienst

Heeft u nog vragen?

BelastingTelefoon

Bel: 0800-0543