Van de overheid. Voor ondernemers.

Hoe beheert u uw administratie?

Zelf doen of uitbesteden?

U kunt er voor kiezen om zelf de administratie te doen, of deze uit te besteden aan een boekhouder of accountant.

Urenregistratie

Als ondernemer is het belangrijk om een goede urenadministratie bij te houden. Zo houdt u overzicht over de tijd die u besteedt aan uw activiteiten. Daarnaast is het verplicht als u in aanmerking wilt komen voor fiscale voordelen. Bijvoorbeeld zelfstandigenaftrek en startersaftrek. U moet als ondernemer dan aan de Belastingdienst kunnen aantonen dat u 1225 uur aan uw onderneming hebt gewerkt.

Eisen administratie

De Belastingdienst stelt eisen aan een administratie. De volgende zaken moet u in uw administratie opnemen:

Bewaartermijn administratie

U bent verplicht uw administratie 7 jaar te bewaren. U kunt met de Belastingdienst ook afspraken maken over kortere bewaartermijnen. Wat u in ieder geval 7 jaar moet bewaren:

  • debiteuren- en crediteurenadministratie
  • in- en verkoopadministratie
  • grootboek

Gegevens over onroerende zaken en rechten op onroerende zaken moet u 10 jaar bewaren. Voor de overige gegevens kunt u afspraken maken over kortere bewaartermijnen.

Papier en digitaal

U kunt ook afspraken maken over de vorm waarin u de gegevens bewaart (digitaal of op papier). En hoe gedetailleerd u die bewaart (bijvoorbeeld dagstaten of telstroken van de kassa). Deze afspraken legt de Belastingdienst schriftelijk vast.

Tip: zakelijke rekening

Als zzp’er bent u niet verplicht om een zakelijke rekening te openen, maar onverstandig is het niet. Zorg er in ieder geval voor dat u aan de Belastingdienst uw zakelijke en privégeldstromen duidelijk gescheiden kunt aantonen.

Uw administratie en belastingen op orde