Van de overheid. Voor ondernemers.

Workshop water, klimaatadaptatie en EU subsidiefondsen

Bent u een (semi-)overheidsprofessional? Bent u bezig met het onderwerp water of klimaatadaptatie in de vorm van onderzoek, planstudies of projecten? Meld u dan aan voor deze workshop op 15 december 2016.

RVO.nl organiseert een workshop over water, klimaatadaptatie en Europese subsidiefondsen. We willen we met u brainstormen over oplossingsrichtingen. We leggen daarmee de basis voor (nieuwe) subsidieaanvragen.

De contactpersonen informeren u graag over de mogelijkheden voor ondersteuning en financiering van de Europese subsidiefondsen:

Het programma

De middag heeft een informeel karakter en bestaat uit:

 • lunch
 • korte plenaire presentatie
 • 2 ronden met elk 3 workshops
 • netwerkborrel.

Voor wie?

 • Voor overheden, omdat klimaatadaptatie en waterbeheer een maatschappelijke verantwoordelijkheid is.
 • Als u in een andere rol actief bezig bent met deze onderwerpen bent u van harte welkom.
 • We ontvangen graag een korte beschrijving van uw klimaatadaptatieproject. Wij kunnen u adviseren over de financiering daarvan. Geef dit aan bij u aanmelding.

Aanmelden

 • U kunt zich niet meer aanmelden.
 • Deelname is kosteloos.
 • Bent u op het laatste moment toch verhinderd? Laat ons dit dan weten.
 • Locatie is Villa Jongerius in Utrecht.

Achtergrond

Klimaatverandering is met het akkoord van Parijs een trending topic binnen de Europese fondsen. Zowel op mitigatie als op adaptatie zoekt de EU naar aansprekende projecten. Deze moeten bijdragen aan de klimaatdoelen uit het akkoord van Parijs. Dat doet het subsidiefonds:

 • Horizon 2020 met onderzoeken en pilot projecten;
 • LIFE met demonstratie en pilotprojecten;
 • INTERREG met kennisdeling en regionale samenwerking.

De EU zoekt nadrukkelijk meer synergie tussen fondsen. Door bijvoorbeeld na een studieproject (Horizon 2020) de kennis te verspreiden. Of toe te passen via een INTERREG of een LIFE project.

Er liggen Europese kansen voor projecten die zich richten op klimaatadaptatie en waterbeheer. De slagingskans klimaatadaptatie voor LIFE in 2015 ligt zelfs dan projecten op andere gebieden.

Wat levert het u op?

 • Een financiële bijdrage voor pilot of demonstratie projecten.
 • Het werken met Europese fondsen en daarmee een brede Europese blik op klimaatadaptatie.
 • Het biedt u weer andere invalshoeken voor oplossingen.

Details

Locatie

Utrecht

Datum

Do 15 dec 2016

Tijd

12:00 - 17:00 uur

Kosten

Gratis. Aanmelden is verplicht.
U kunt zich niet meer aanmelden