Van de overheid. Voor ondernemers.

Economische missie naar Oost-Duitse deelstaten met minister Lilianne Ploumen

Wilt u zakendoen in Duitsland of bestaande zaken uitbreiden of aanhalen? Ga dan van 7 tot en met 10 februari 2017 mee met de economische missie onder leiding van Liliane Ploumen, minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking. De missie bezoekt de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen.

Koning en koningin op werkbezoek

Zijne Majesteit Koning Willem-Alexander en Hare Majesteit Koningin Máxima brengen een werkbezoek aan de Duitse deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen. Doel van het werkbezoek is de brede onderlinge relaties tussen Nederland en de betreffende deelstaten te versterken.

Tegelijk met dit werkbezoek leidt de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen, een economische missie naar deze deelstaten. De focus ligt op fotonica, semiconductors, biobased chemie en water. Het doel van deze missie is onder meer bevordering van de handel, wederzijdse investeringen en technologische samenwerking.

Duitsland

Duitsland is economisch gezien van enorm belang voor Nederland. Het is de belangrijkste handelspartner voor Nederland, zowel op het gebied van export als import. Het jaarlijkse handelsvolume tussen de twee landen behoort tot een van de grootste ter wereld. Een vijfde van de totale Nederlandse export en een kwart van de export van agrarische producten gaat naar Duitsland. Nederland is tevens de grootste investeerder in Duitsland

Kansen voor Nederlandse Ondernemers

De oostelijke deelstaten Saksen, Saksen-Anhalt en Thüringen bieden op specifieke sectoren veel kansen voor Nederlandse bedrijven. De economische missie onder leiding van minister Ploumen sluit aan op deze kansen.

Op het gebied van fotonica en semiconductors is Thüringen een zwaartepunt in Duitsland. Biobased chemie geeft gestalte aan de verdere verduurzaming van de economie en de chemische industrie heeft zich in Saksen en Saksen-Anhalt na de Duitse hereniging noodgedwongen moeten heruitvinden. In het stroomgebied van de Elbe is er behoefte aan Nederlandse expertise en innovaties op het gebied van hoogwaterbescherming en watermanagement. Tegelijkertijd hebben de Duitse counterparts veel ervaring met grote overstromingen en crisismanagement.

HTSM -Fotonica en semiconductors

Fotonica is een van de centrale kerncompetenties van de Duitse industrie met toepassingen in tal van sectoren. Robots sturen laser- gestuurde lasapparaten aan in de automobielindustrie. Minimaal-invasieve diagnose- en operatietechnieken werken met (flexibele) slangen, waarmee met behulp van fotonische technieken beelden van het inwendige van de mens verkregen worden. Met behulp van lithografische technieken worden halfgeleiders en sensors geproduceerd. Daarmee is ook een relatie tussen de fotonica en de halfgeleider / sensor-industrie gelegd, met als icoon de nauwe samenwerking tussen ASML en Carl Zeiss.

Jena, gelegen in de deelstaat Thüringen, geldt als een zwaartepunt van de fotonische industrie in Duitsland. Er bestaat een hecht cluster (OptoNet) en een ecosysteem van kennisinstellingen (o.a. Fraunhofer IOF, Institut für Photonische Technologien en het Abbe Centre of Photonics), grote concerns (Carl Zeiss, Jenoptik, Schott) en ongeveer 175 kleinere bedrijven. De totale omzet bedroeg in 2014 € 2,85 miljard, waarbij de R&D – quote op 10% lag.

Ondertussen presenteert Thüringen zich ook als Sensorland, omdat 25% van de in Duitsland geproduceerde sensors uit deze deelstaat komt. Veel bedrijven en kennisinstellingen in de halfgeleiderindustrie bevinden zich in de driehoek Erfurt – Jena – Ilmenau, waaronder bekende namen als X–Fab, Melexis, Vistec Electron Beam en EADS – Jena Optronik. Naast de fotonische kennisinfrastructuur, onderzoekt het Fraunhofer-Institut für Keramische Technologien und Syteme (IKTS) onder meer keramische toepassingen bij de packaging van halfgeleiders, terwijl het Institut für Mikro- und Nanotechnik van de TU Ilmenau toegepast onderzoek op deze gebieden uitvoert.

De doelgroep van de HTSM-missie bestaat uit bedrijven en kennisinstellingen op het gebied van fotonica en semiconductor – technologie, die nauwer willen samenwerken met deze clusters uit Thüringen. Het programma op de eerste dag zal bestaan uit een Nederlands – Duits Pitch & Match - event in Jena om elkaar als clusters en op een-op-een niveau beter te leren kennen. De eerste dag wordt afgesloten met een Trade Dinner voor de delegatieleden en hun gasten. Op de tweede dag staan bezoeken aan bedrijven en instituten op het programma, met deelprogramma’s op het gebied van fotonica en semi-conductortechnologie.

Chemie - Biobased Chemie

Zowel in Nederland als in Duitsland groeit het besef dat het voor de toekomst van de chemische industrie cruciaal is om te werken aan alternatieven voor fossiele grondstoffen. De biobased economy omvat het gebruik van alle soorten biomassa voor de productie van energie, materialen, producten voor basis- en speciaalchemie en andere non-food toepassingen. Daarbij is de uitdaging om business cases te ontwikkelen die zowel economisch als qua duurzaamheid zinvolle alternatieven bieden.

De Duitse industrie heeft behoefte aan betrouwbare partners en aan innovatieve oplossingen op bovenstaande vraagstukken. Door de goede bestaande relaties op het gebied van green chemistry tussen Nederland en de regio biedt de missie kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven. In de deelstaten is een sterk cluster met enkele multinationals, veel MKB-bedrijven en een aantal toonaangevende onderzoeksinstituten zoals het Helmholtz instituut UFZ aanwezig. De doelgroep van de economische missie bestaat uit Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven die oplossingen en producten bieden op het gebied van green chemistry, bijvoorbeeld biokatalyse, bioraffinage, bioplastics, groen gas en hoogwaardige biobased producten.

Op het programma staan bezoeken aan bedrijven en instituten in Leipzig en Leuna. Tijdens het bezoek genereren we aandacht voor de innovatieve oplossingen van de deelnemende Nederlandse kennisinstellingen en bedrijven en gaan we de dialoog aan over business cases en duurzaamheid met Duitse counterparts. Tijdens de matchmaking in samenwerking met het lokale Spitzencluster BioEconomy hebben de deelnemers de gelegenheid contact te leggen met toonaangevende partners uit de Duitse sector.

Water - Hoogwaterbescherming

De Elbe is met een lengte van 1164 kilometer en een stroomgebied van 144.000 km² een van de belangrijkste rivieren van Midden-Europa. De Elbe ontspringt in Tsjechië, stroomt door belangrijke economische centra als Dresden en Hamburg en mondt uit in de Noordzee. In 2002 en 2013 hebben enorme overstromingen plaatsgevonden in Saksen en Saksen-Anhalt. Na de overstromingen zijn hoogwaterbeschermingsmaatregelen getroffen. Dit proces is nog niet afgerond en er is behoefte aan innovatieve maatregelen en verdergaande investeringen in de bescherming tegen hoog water.

Tijdens het bezoek aan de Duitse deelstaten Saksen en Saksen-Anhalt staat de integrale aanpak voor het stroomgebied van de Elbe centraal. De uitdagingen zijn waterveiligheid, klimaatverandering, bevaarbaarheid en waterkwaliteit. Duurzame ontwikkeling van de regio vraagt om een integrale, en grensoverschrijdende aanpak waarbij zowel Europese, regionale als lokale belangen betrokken worden.

Deze missie heeft een brede insteek, in die zin dat deelname interessant zal zijn voor zowel adviesbureaus, waterbouwers, kennisinstellingen en bedrijven met slimme producten en expertise. In combinatie met projectontwikkelaars en stedenbouwers kunnen zij inzetten op betrokkenheid bij ontwikkeling van de regio. Ook voor overheden zoals Rijkswaterstaat, waterschappen, provincies en steden biedt de missie de kans om kennis te delen en op te doen. Zij kunnen bijvoorbeeld leren van de manier waarop in 2013 in Duitsland is omgegaan met evacuaties en andere noodmaatregelen.

Het programma van de watermissie biedt de kans om relaties op te bouwen en te versterken en inhoudelijk de dialoog aan te gaan met de belangrijkste stakeholders. De missie zal plaatsvinden in en rondom Leipzig, Dessau en mogelijk ook Dresden, en zal bestaan uit een rondetafelgesprek of seminar, kennisneming van concrete problematiek in een stad, tailormade matchmaking en een evenement met het Koninklijk paar.

Bedrijvenprogramma

De missie biedt een goede gelegenheid voor Nederlandse bedrijven en kennisinstellingen om de markt in Duitsland te verkennen, bestaande contacten aan te halen en om nieuwe contacten te leggen. De programma’s voorzien in matchmaking, gekoppeld aan thematische seminars. Daarnaast zullen netwerkactiviteiten en bedrijfsbezoeken worden georganiseerd. Ten slotte kunnen de missies worden benut om bijvoorbeeld contracten of MoU’s te ondertekenen in het bijzijn van hoogwaardigheidsbekleders.

Deelname

De kosten van deelname bedragen € 950 per bedrijf (maximaal 2 deelnemers per bedrijf). Bij meer dan twee deelnemers per bedrijf bedragen de meerkosten € 475 per extra deelnemer. Om de deelname van vrouwelijke ondernemers te stimuleren, geldt voor deze specifieke doelgroep tot medio maart een korting van 50 % op de deelnemersbijdrage. Het dienstenpakket dat u hiervoor wordt geboden omvat deelname aan de (collectieve) programmaonderdelen, matchmaking, vermelding van uw bedrijfsprofiel in het missieboekje, collectief lokaal vervoer en lokale ondersteuning door de organisatie tijdens het verblijf in Duitsland. Reis- en verblijfkosten en eventuele kosten in het kader van de individuele matchmaking (tolken en individueel transport) zijn voor eigen rekening. Een reisbureau is gevraagd een reisarrangement samen te stellen.

Aanmelden

U kunt zich niet meer aanmelden. De inschrijving is gesloten.

De organisatie van deze economische missie is in handen van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl), in nauwe samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken en het Nederlands economisch netwerk in Duitsland.

Contact

Voor meer informatie over deelname aan deze economische missie en het algemene programma kunt u contact opnemen met:

Details

Locatie

Duitsland

Datum

Di 7 feb 2017 - 10 feb 2017

Kosten

Kosten € 950 euro per bedrijf
U kunt zich niet meer aanmelden